Další odkazy
Ateliérový web na UMPRUM: www.umprum.cz/web/cs/architektura/architektura-i
Ateliérový web na FA ČVUT: www.ateliersepka.cz
Arcidiecézní muzeum v Olomouci: www.olmuart.cz
SEFO: www.olmuart.cz
Centrum historie a teorie architektury: www.chatprg.cz
Stůl a židle Modrava: www.zidle-modrava.cz

Biografie
1988–1995 Fakulty architektury ČVUT v Praze
1993–1997 Škola architektury AVU v Praze
1994 zakládá spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce
19982009 společníkem ateliéru HŠH architekti
20042014 působí jako pedagog na fakultě architektury ČVUT www.ateliersepka.cz
Od roku 2014 je vedoucím ateliéru A1 na UMPRUM v Praze
2009 zakládá architektonickou kancelář Šépka architekti: www.sepka-architekti.cz
2014-2016 je vedoucím kanceláře projektů a soutěží na IPR v Praze
Od roku 2014 je ve správní radě Nadace muzeum Stanislava Suchardy
2015 obhájil svoji habilitační práci na UMPRUM v Praze na téma "Jak se dělá město" a byl jmenován docentem pro obor Architektura
2019 se stal profesorem v oboru architektura

Stálými spolupracovníky kanceláře jsou: Jan Bárta, Marek Fischer

Kancelář se autorsky podílela na dvou putovních výstavách v ČR a v zahraničí:
1994–1996 „Nová česká práce 1990–1994“ (Praha, Bratislava, Berlín)
1999–2003 „Prostorový dům“ (Liberec, Praha, Cheb, Brno, Budapešť, Oslo)
V roce 2006
byl editorem ročenky České architektury 2006 - 2007
V roce 2015
vydal knihu "Jak se dělá město"
V roce 2019 vyšla první publikace, která se monograficky zaměřuje na tvorbu architekta Jana Šépky s názvem Inspirace

Realizations and projects

Realizace
1995–1997 Interiér rodinného domu - Praha Petřiny     
1995–2001 Úprava veřejných ploch Horního náměstí v Olomouci                    
1997–2002 Úpravy Jiřského náměstí na Pražském hradě                        
1997–1998 Půdní vestavba -  Praha Petřiny 
1998–2006 Arcidiecézní muzeum v Olomouci 
2000–2009 Vila Hermína, Černín
2001 Schodiště v Libni u Prahy                                                                     
2002 Buňka – výstava Mega – fórum pro experimentální architektůru
2002–2004 Vila v Berouně 
2002–2006 Rekonstrukce vily v Říčanech u Prahy
2004–2006 Střešní nástavba - Praha Malvazinky
2009–2010 Pokoj v krajině, Modrava
2007- 2013 Rekonstrukce jízdárny v Litomyšli
2007- 2016 Úpravy zámeckého návrší v Litomyšli
2011- 2016 Dům v sadu
2016 Vnímání - instalace na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích
2019 Dům v ocelovém korzetu, Praha-Suchdol

Oceněné práce
1992 Cena For arch, 1. místo v soutěži, za projekt Dispečerského stavědla v Praze
1993 Cena Jaromíra Krejcara, 1. místo v soutěži, za projekt Prašného mostu na Pražském hradě
1995 Cena Josefa Hlávky za projekt Obecní školy v Bedřichově v Jizerských horách
1995 1. odměna v ideové soutěži za dostavbu náměstí Míru ve Zlíně
1995 1. místo v soutěži za návrh úprav Horního náměstí v Olomouci
1997 1. místo v soutěži za návrh řešení výdlažby Jiřského náměstí na Pražském hradě
1997 Mimořádná odměna za návrh veřejného parku v Litomyšli
1998 Čestné uznání v Grand prix za realizaci interiéru rodinného domu v Praze
1998 1. odměna v soutěži za návrh zastupitelského úřadu v Ottawě
1998 3. místo v soutěži za návrh rekonstrukce Sovových mlýnů v Praze
1998 1. místo v soutěži za návrh Arcidiecézního muzea v Olomouci
1999 Čestné uznání v Grand prix za realizaci schodiště v podkrovním bytě v Praze
2001 3. místo v soutěži za návrh Národní technické knihovny v Praze
2001 Čestné uznání v Piranesiho ceně za realizaci úprav Horního náměstí v Olomouci
2002 Cena v Grand prix za realizaci úprav Horního náměstí v Olomouci
2002 Čestné uznání v Grand prix za realizaci schodiště v rodinném domě v Libni u Prahy
2002 3. místo v soutěži za návrh knihovny v Hradci Králové
2004 Odměna v soutěži za návrh Hudebně dramatické laboratoře JAMU v Brně
2004 3. místo v soutěži za návrh Fakulty architektury ČVUT v Praze Dejvicích
2004 nominace za ČR - realizace Hospodářského dvora Arcidiecézního muzea v Olomouci na evropskou cenu Miese van der Rohe
2004 Public Space – Freiraum no2 – 1. místo za realizaci výdlažby Jiřského náměstí na Pražském hradě
2004 zvláštní cena poroty v soutěži Nový domov 2004 za realizaci vily v Berouně
2005 Bauwelt – Preis, čestné uznání za realizaci vily v Berouně
2006 nominace za ČR - realizace Arcidiecézního muzea v Olomouci na evropskou cenu Miese van der Rohe
2007 3. místo v architektonické soutěži za návrh Národní knihovny v Praze
2007 hlavní cena Stavba roku za realizaci Arcidiecézního muzea v Olomouci
2007 cena Archiwebu za dosavadní architektonickou tvorbu
2008 nominace na Cenu Klubu za starou Prahu za realizaci Arcidiecézního muzea v Olomouci
2009 Cena Rudolfa Eitelbergera za realizaci Horního náměstí v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a na Olomoucku za léta 1990—2008
2010 nominace za ČR – realizace vily Hermíny na evropskou cenu ECOLA
2010 nominace za ČR – realizace vily Hermíny na evropskou cenu Mies van der Rohe
2012 nominace za ČR - realizace vily Hermíny na evropskou cenu brick´12 Award
2012 Czech and Slovak Galvanizing Award 2012 za realizaci Pokoj v krajině
2012 Bronzová medaile na A'Design Award za židli a stůl Modrava
2013 nominace na cenu Architekt roku 2013
2016 nominace za ČR - realizace domu v sadu na evropskou cenu Mies van der Rohe
2017 2. místo v soutěži za návrh Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni 

Účast na výstavách
1993 galerie Ve dvoře, Kolín (samostatná výstava)
1994–1996 putovní výstava „Nová česká práce 1990-1994“ byla prezentována v Praze, Bratislavě a v Berlíně
1999–2003 putovní výstava Prostorový dům byla prezentována v Liberci, Praze, Chebu, Brně, Budapešti a v Oslo, kurátor: Soňa Ryndová
1999 účast na výstavě Český design, NG – Veletržní palác, Praha
2000 účast na výstavě Praha 2000, Fragnerova galerie, Praha, kurátor: Soňa Ryndová
2002 účast na výstavě Mega – Megamanifeste, Künstlerhaus, Vídeň, Kurátor: Jan Tabor
2002 účast na výstavě Český salón, IFA, Paříž, kurátor: Alena Hanzlová
2006 účast na výstavě BIG DEAL, Uměleckoprůmyslové muzeum v Bělehradě, kurátoří: CCEA, Igor Kovačevič, Yvette Vašourková
2007 účast na výstavě Forma následuje... risk, galerie Futura v Praze, kurátoři: Jana a Jiří Ševčíkovi, Monika Mitášová
2008 účast na výstavě Intercity: Berlín - Praha, Palác Adria
2008 účast na výstavě Czech Architecture, WCEF, New Orleans, USA
2012 společně s Jakubem Potůčkem autor výstavy: Architektura je atentátem na dobrý vkus!, Muzeum umění Olomouc 
2012 společná výstava s Ester Havlovou: Dva domy a místa, kde se nespěchá ve fóru experimentální architektury, MuseumsQuartier Wien, kurátor Jan Tabor
2013 účast na výstavě Atlas of the Unbuilt World, Londýn
2013 výstava UKG - Děčín, Jan Šépka, práce
2014 účast na výstavě Punk v české architektuře, Fragnerova galerie v Praze, Kurátor: Dan Merta, Jakub Fišer a Filip Šenk
2014 účast na výstavě CZECHSCAPE, Fragnerova galerie v Praze, Kurátor: Dan Merta
2014 účast na výstavě Místa architektonického vz(d)oru, Fragnerova galerie v Praze, Kurátor: Petr Volf
2016 účast na výstavě Prostory touhy, je architektury sexy?, Fragnerova galerie v Praze
2016 účast na výstavě FA ČVUT 1976 - 2016, Fragnerova galerie v Praze
2017 účast na výstavě Veřejný prostor CZ/ krajina města, Fragnerova galerie v Praze
2018 účast na výstavě Ó HORY, Ó HORY, Ó HORY, Současná architektura v českých a slovenských horách v historickém a krajinném kontextu, Fragnerova galerie, Praha