Další odkazy
Ateliérový web na UMPRUM: www.umprum.cz/web/cs/architektura/architektura-i
Arcidiecézní muzeum v Olomouci: www.olmuart.cz

Realizace a projekty