Jan Šépka: Inspirace

Vendula Hnídková: Jan Šépka. Rozšířené teritorium architektury

eshop.author: Jan Šépka, Vendula Hnídková
eshop.publisher: UMPRUM
eshop.release_year: 2019
eshop.isbn: 978-80-87989-98-2
eshop.format: 208x276 mm, 756 stran, hardcover
eshop.language: czech
eshop.url: http://www.umprum.cz/web/cs/nakladatelstvi/odborna-literatura-monografie/jan-sepka-inspirace-8811
eshop.price: 1900 eshop.czk
eshop.our_price: 1700 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 1 545,47 eshop.czk)
  62.96 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 56,66 €)
eshop.avail: 1 eshop.pcs (eshop.expedition 5 eshop.expeditiondays)
 

První publikace, která se monograficky zaměřuje na tvorbu architekta Jana Šépky, je vystavěna na detailní prezentaci jeho vybraných projektů a realizací. Název Inspirace je odvozen z autorského procesu geneze konkrétních témat, která byla materializována v konceptu jednotlivých architektonických zadání. Šépka ve vybraných projektech představuje jednotným a uceleným způsobem svůj tvůrčí proces klenoucí se od vlastní umělecké inspirace po naplnění původní vize. Teoretická studie Venduly Hnídkové interpretuje Šépkovu tvorbu ve smyslu architektury jako umělecké disciplíny pevně ukotvené v reálném čase a místě. Grafika Milan Nedvěd.

Jan Šépka, pedagog a vedoucí Ateliéru architektury I UMPRUM, je významným architektem, který se podílel na řadě projektů oceněných u nás i v zahraničí K nejznámějším patří úpravy Horního náměstí v Olomouci, úpravy Jiřského náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum v Olomouci, vila v Berouně, vila Hermína, úpravy zámeckého návrší v Litomyšli, návrh Národní knihovny v Praze, Pokoj v krajině v Modravě, Dům v sadu nebo instalace Vnímání v Českých Budějovicích.

Vendula Hnídková je historička architektury. Od roku 2005 působí na Ústavu dějin umění AV ČR, v letech 2017–2018 byla odbornou asistentkou na UMPRUM, od roku 2018 provádí v rámci Marie Sklodowska-Curie Fellowhsip výzkum zahradních měst na University of Birmingham. V letech 2009–2016 byla korespondentkou časopisu A10. New EuropeanArchitecture, od roku 2017 je českou editorkou RIHA Journal. V roce 2012 iniciovala založení WindowGallery UDU, jejíž byla kurátorkou až do roku 2018. Napsala řadu studií a knih, namátkou: Pavel Janák. Obrys doby (UMPRUM/Arbor vitae 2009), Národní styl. Kultura a politika (UMPRUM 2013) nebo Moskva 1937. Architektura a propaganda (2018).