Klub Za starou Prahu ocenil novostavbu u automatických mlýnů v Pardubicích

Publisher
ČTK
14.05.2024 19:50
Czech Republic

Prague

Jan Šépka


Praha – Vítězem Ceny Klubu Za starou Prahu, kterou pražské sdružení oceňuje novostavby dobře zapadající do historické zástavby, se staly centrální polytechnické dílny a galerie města Pardubic studia Šépka architekti. Novostavbu, která rozšiřuje původní budovu Winternitzových automatických mlýnů od Josefa Gočára, navrhli Jan Bárta, Marek Fischer a Jan Šépka. Odborná rada vybrala vítěznou stavbu ze šesti finalistů. O vítězi, který včera převzal ocenění v Praze, ČTK informoval jednatel Klubu Za starou Prahu Lukáš Veverka.


Do finále se dostalo šest staveb, vedle pardubické stavby usedlost v Dolním Miletíně u Třeboně, dostavba filozofické fakulty v Hradci Králové, krytá lávka v Litomyšli, nízkoprahový klub v Nové Pace a přístavba k Červenému kostelu v Olomouci.

Automatické mlýny v Pardubicích se otevřely po rekonstrukci, která vyšla celkem na více než 900 milionů korun, na konci září 2023. V areálu ve třech budovách sídlí dvě galerie, kavárna, vzdělávací centrum pro děti i dospělé, kulturní centrum s multifunkčním sálem a turistické informační centrum.

"Tak jako ve všech minulých ročnících, podává i tento soubor (finalistů) výmluvné svědectví o tom, že téma vstupu novostavby do historického kontextu může mít velmi rozmanitá architektonická řešení. A tak jako mnohokrát, převažují v něm veřejné stavby, které neslouží společnosti pouze svým kultivovaným vzhledem, ale i svým prospěšným účelem. Kolísavé úrovni kontextuální architektury v Praze konečně napovídá fakt, že na rozdíl od několika minulých ročníků Ceny Klubu Za starou Prahu se letos ve finále neobjeví žádná pražská novostavba," uvedl předseda Ceny Klubu Za starou Prahu Rostislav Švácha.

Kandidáty na cenu vybírá sám klub a následně je hodnotí jeho rada, která je složená se zástupců různých generací od studentů až po zasloužilé odborníky.

Podle Šváchy klub hodnotí stavby podle jejich kvality i toho, jak zapadají do okolí, ale zásadní je také to, jestli jim nemusela ustoupit jiná cenná budova. Uvedl, že když má stavba hodnotu, bourat by se neměla. Z toho důvodu byla například loni ze soutěže vyřazena nová radnice v Lázních Bělohrad, kvůli které byla stržena novorenesanční budova. Klub jejím autorům dnes alespoň předal čestné uznání.

V loňském roce ocenění získala městská knihovna ve Šlapanicích v Jihomoravském kraji, kterou navrhli architekti Milan Podroužek, Martin Kubeš, Jaroslav Mareš a Petr Buryška z ateliéru Archix. Na budově spolek ocenil například to, že zapadla do okolí nebo že obsahovala klasické vesnické prvky, například vrata, v moderních variacích. Klub Za starou Prahu je nepolitické občanské sdružení, které se věnuje ochraně památek v Praze. Klub sleduje proměny města a vyjadřuje se k jednotlivým přestavbám či novostavbám v metropoli.
5 comments
add comment
Subject
Author
Date
Klub za starou Prahu
Karel Doležel
16.05.24 07:51
nesouhlas s institucí Klubu za Starou Prahu
Tomáš Hájek
24.05.24 08:00
opravdu je to Klubza starou Prahu?
raval
24.05.24 09:05
"Nesuhlas s instituci"
Dr. Luscuniol
30.05.24 04:25
Ad Tomáš Hájek
betonář
03.06.24 05:35
show all comments

Related articles