Úpravy Horního náměstí

Úpravy Horního náměstí
Spolupráce:Vít Máslo, Jana Zlámalová
Address: Horní náměstí, Olomouc, Czech Republic
Contest:1995
Project:1995-97
Completion:1998-2001


"Náměstí chápeme jako velký pokoj (salón) se vsazenou centrální radnicí, s kašnami a vyspraveným kobercem na podlaze."

Dlažba
Dlažbu uvažujeme jako koberec, který probíhá v jedné úrovni náměstím. Vzor je obrazem jeho vývoje v jednotlivých etapách, které návrh respektuje. Obrubníky a chodníky jsou zapuštěny do jedné úrovně s plochou náměstí. Je zachována skladba dlažeb a materiálů, včetně propsaných kolejových přímek, drobných vysprávek po opravě sítí, a pod. Nerovnosti nejsou pokládány za vadu a zůstaly zachovány.
Všemi poli prostupují jako zlatá stuha mosazné pásky, které mají především za cíl zvýrazňovat směry ploch dlažby. Jedná se o jediný soudobý artefakt, který ukazuje mnohotvárnost historické dlažby a zároveň spojuje koláž různých druhů dlažeb do jednoho celku.

Detaily
Do plochy dlažby jsou vsazeny atypické kanalizační vpusti a poklopy, parkovací body. Společně s mosaznými pásky doplňují historickou dlažbu o soudobé prvky.

Osvětlení
Osvětlení Horního náměstí bylo navrženo lampami s nepřímým osvětlením, které rovnoměrně rozloží světlo po celé ploše náměstí. Lampy byly vyvíjeny jeden rok a získaly všechny potřebné atesty. Po prezentaci prototypu protestoval SÚPP proti jejich instalaci a vydal zamítavé stanovisko. Jako náhradní řešení byly realizovány typové lampy Thorn. Lampy jsou rozmístěny ve dvou okruzích. První, s větší osvětlovací intenzitou, lemuje obvod náměstí. Druhý okruh obíhá kolem radnice a mírně nasvětluje prostor mezi kašnami a loubím. Okruhy jsou doplněny slavnostním nasvětlením dominant a významných objektů.
Koncepce osvětlení celého náměstí byla zvolena tak, aby v parteru došlo k vytvoření stabilní intenzity světla, která by už dále nezasahovala do slavnostního nasvětlení objektů a nechala jej vyniknout. Nasvětlené objekty tak získávají svébytné postavení, nenarušené světlem lamp.

Městský mobiliář
Prvky mobiliáře dotvářejí celkovou atmosféru náměstí představujícího salón. Proto jsou navrženy jako téměř pokojové nebo interiérové. Kompletní sestavu mobiliáře tvoří lampa s nepřímým osvětlením, lavička, stojan na kola a odpadkový koš. Vše je vyrobeno z oceli opatřené černým grafitovým nátěrem, pouze lavička má sedák i opěrák ze švestkového dřeva. Doplňkem jsou informační tabule k významným objektům, umístěné jak v dlažbě, tak i na fasádě domů.

Model města
Doplňkem mobiliáře je informační model města, zhotovený a odlitý z bronzu, umístěný na terazzovém soklu. Model nahrazuje tradiční tabulový informační systém. Je umístěn tak, aby umožňoval dobrou orientaci.
9 comments
add comment
Subject
Author
Date
citát
Lukáš Beran
08.09.08 07:18
...
Viktor Vlach
09.09.08 10:03
soudobý artefakt
Petr
09.09.08 08:57
nefunkční lavičky
Pavel kol.
09.09.08 09:18
Petře...
Viktor Vlach
10.09.08 09:08
show all comments

more buildings from Petr Hájek, Jan Šépka, Jaroslav Hlásek