V Pardubicích začala stavba polytechnických dílen


Pardubice - V Pardubicích dnes začala stavba polytechnických dílen za 271 milionů korun. Stavební firma má na dokončení rekonstrukce jednoho z objektů bývalých mlýnů 27 měsíců. Potom tam bude vzdělávací a kulturní centrum, uvedli dnes zástupci města.


Město přestaví bývalý sklad mouky. Vlastní ho od roku 2018. Objekt a projekt získalo za 15,5 milionu korun od manželů Smetanových, kteří v roce 2016 za 22 milionů tři roky opuštěný areál koupili od soukromé společnosti.

Projekt manželů Smetanových navrhl celou koncepci a vzhled dílen a městské galerie. "Galerie města Pardubice potřebuje co největší volný prostor pro vystavování, dílny budou špičkové školicí pracoviště pro žáky základních a středních škol, kde je zase potřeba klid na výuku," řekl ČTK architekt Jan Šépka.

Z objektu balené mouky zůstane nepatrná část, jde o rekonstrukci a dostavbu, objekt dílen bude novostavbou, bude nad galerií a stát na sloupech. "Měl jsem možnost spoluvytvářet vizi. Podílel jsem se na celkovém konceptu areálu mlýnů," řekl Šépka.

Město má na stavební část projektu vyčleněno 313 milionů korun. Něco bude stát stavební dozor a případné vícenáklady. Další dodavatel ještě bude dělat na přípojky slaboproudu nebo úpravy části veřejných prostranství. Dalších 90 milionů korun bude stát vybavení dílen a galerie.

V areálu mlýnů jsou teď tři majitelé. Kraj koupil silo za 21 milionů korun, již tam staví prostory pro Východočeskou galerii. Manželé Smetanovi původně preferovali dlouhodobý pronájem sila. Později založili nadaci a nechali si veřejná prostranství a zbývající objekty, v části areálu tak třeba mohou být byty. Všechny subjekty budou čerpat evropské dotace.

"Je to velmi významná investice. Že jsme areál nekoupili sami, nevnímám jako chybu, měli jsme štěstí. Věřím tomu, že město by nemělo potenciál dát tomu takový základ," řekl primátor Martin Charvát (ANO).

Na jednom místě bude polytechnické vzdělávání i kulturní centrum. Kdyby všechno zařizovalo město, vše by trvalo mnohem déle, dodal.

Mlýny navrhl architekt Josef Gočár. Stavěly se v letech 1909 až 1911, ve 20. letech k nim přibylo nové silo, se starší částí ho pojí přemostění. Gočárovy stavby jsou národní kulturní památkou. Budovy z dalších let památkově chráněné nejsou.
0 comments
add comment

Related articles