Pokoj v krajině

Pokoj v krajině
Dodavatel:Jaroslav Prošek, umělecké kovářství
Investor:obec Modrava zastoupená starostou Antonínem Schubertem
Project:2009
Completion:2010


Vymezení prostoru v krajině coby „pokoje“ reaguje na zadání obce Modravy a Správy Národního parku Šumava, které počítá s vytvořením několika odpočinkových míst s informacemi pro turisty Šumavy. První pokoj je situován při soutoku Modravského a Roklanského potoka, z nichž vzniká řeka Vydra. Mimořádná krajina Modravy je výzvou k netradičnímu přístupu v práci na těchto turisticky atraktivních místech.    
Objekt klidového místa představuje pochozí platformu inspirovanou rostlinnou formou listu. Trojúhelníková forma sama o sobě vytváří statickou tuhost, a proto nepotřebuje další zavětrování. Celá sestava je rozdělena do dvou čtverců a 9 trojúhelníků tak, aby jednotlivé díly šlo vyrobit ze standardně prodávaných pororoštových dílů 2 x 3 m. List není nijak kotven do terénu, je na něj pouze položen, přičemž nepravidelnost terénu je vyrovnána 9 samostatnými opěrami, umožňující rektifikovatelnost. Po obvodu listu jsou umístěny dvě průhledné skleněné desky, které budou sloužit jako informační panely. Na pochozí pororoštové ploše jsou umístěna křesla a stolky, jež dotvářejí společně s tvarem listu dojem „obytného pokoje“.
Pokoj v krajině je jakýmsi zamyšlením nad tím, kde končí anebo začíná krajina a naopak, kde si pro sebe člověk vymezuje svoje teritorium. Díky tomu, že se nejedná o standardní vymezení prostoru, není tato hranice záměrně jasně vyhraničena. Cítíme, že vstupujeme do něčeho jiného, ale přitom jsme stále obklopeni okolím. Ani skleněné desky netvoří výraznou bariéru mezi námi a přírodou. Člověk je tak vystaven pocitu, který by měl simulovat komfort obývacího pokoje úplně obklopeného krajinou.
Celý projekt byl od počátku navrhován v úzké spolupráci s dodavatelem a statikem. Díky tomu, že se jedná o prvky vyrobené v dílně, bylo možné přivézt na místo pouze jednotlivé dílce a následně je smontovat k sobě během jednoho dne. Výsledná platforma byla svařena do dvou kusů - jednak kvůli možnosti transportu, ale také z hlediska zinkování.
43 comments
add comment
Subject
Author
Date
Skvělé!
MH
03.11.10 03:29
Podmaněná podmanivá krajina
Jiří Schmidt
03.11.10 04:09
...
Daniel John
03.11.10 04:14
nádhera! a výborný starosta!!
Mikuláš
03.11.10 05:46
Velká radost
Věra Konečná
03.11.10 05:36
show all comments

more buildings from Šépka architekti