Další odkazy
Ateliérový web na UMPRUM: www.umprum.cz/web/cs/architektura/architektura-i
Arcidiecézní muzeum v Olomouci: www.olmuart.cz

Biografie
1988–1995 Fakulty architektury ČVUT v Praze
1993–1997 Škola architektury AVU v Praze
1994 zakládá spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce
19982009 společníkem ateliéru HŠH architekti
20042014 působí jako pedagog na fakultě architektury ČVUT www.ateliersepka.cz
Od roku 2014 je vedoucím ateliéru A1 na UMPRUM v Praze
2009 zakládá architektonickou kancelář Šépka architekti: www.sepka-architekti.cz
2014-2016 je vedoucím kanceláře projektů a soutěží na IPR v Praze
Od roku 2014 je ve správní radě Nadace muzeum Stanislava Suchardy
2015 obhájil svoji habilitační práci na UMPRUM v Praze na téma "Jak se dělá město" a byl jmenován docentem pro obor Architektura
2019 se stal profesorem v oboru architektura

Stálými spolupracovníky kanceláře jsou: Jan Bárta, Marek Fischer

Kancelář se autorsky podílela na dvou putovních výstavách v ČR a v zahraničí:
1994–1996 „Nová česká práce 1990–1994“ (Praha, Bratislava, Berlín)
1999–2003 „Prostorový dům“ (Liberec, Praha, Cheb, Brno, Budapešť, Oslo)
V roce 2006
byl editorem ročenky České architektury 2006 - 2007
V roce 2015
vydal knihu "Jak se dělá město"
V roce 2019 vyšla první publikace, která se monograficky zaměřuje na tvorbu architekta Jana Šépky s názvem Inspirace

Realizace a projekty

Realizace
1995–1997 Interiér rodinného domu - Praha Petřiny     
1995–2001 Úprava veřejných ploch Horního náměstí v Olomouci                    
1997–2002 Úpravy Jiřského náměstí na Pražském hradě                        
1997–1998 Půdní vestavba -  Praha Petřiny 
1998–2006 Arcidiecézní muzeum v Olomouci 
2000–2009 Vila Hermína, Černín
2001 Schodiště v Libni u Prahy                                                                     
2002 Buňka – výstava Mega – fórum pro experimentální architektůru
2002–2004 Vila v Berouně 
2002–2006 Rekonstrukce vily v Říčanech u Prahy
2004–2006 Střešní nástavba - Praha Malvazinky
2007- 2016 Úpravy zámeckého návrší v Litomyšli
2009–2010
Pokoj v krajině, Modrava
2010- 2019 Dům v ocelovém korzetu, Praha
2011- 2016 Dům v sadu
2016 Vnímání - instalace na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích

Oceněné práce
1992 Cena For arch, 1. místo v soutěži, za projekt Dispečerského stavědla v Praze
1993 Cena Jaromíra Krejcara, 1. místo v soutěži, za projekt Prašného mostu na Pražském hradě
1995 Cena Josefa Hlávky za projekt Obecní školy v Bedřichově v Jizerských horách
1995 1. odměna v ideové soutěži za dostavbu náměstí Míru ve Zlíně
1995 1. místo v soutěži za návrh úprav Horního náměstí v Olomouci
1997 1. místo v soutěži za návrh řešení výdlažby Jiřského náměstí na Pražském hradě
1997 Mimořádná odměna za návrh veřejného parku v Litomyšli
1998 Čestné uznání v Grand prix za realizaci interiéru rodinného domu v Praze
1998 1. odměna v soutěži za návrh zastupitelského úřadu v Ottawě
1998 3. místo v soutěži za návrh rekonstrukce Sovových mlýnů v Praze
1998 1. místo v soutěži za návrh Arcidiecézního muzea v Olomouci
1999 Čestné uznání v Grand prix za realizaci schodiště v podkrovním bytě v Praze
2001 3. místo v soutěži za návrh Národní technické knihovny v Praze
2001 Čestné uznání v Piranesiho ceně za realizaci úprav Horního náměstí v Olomouci
2002 Cena v Grand prix za realizaci úprav Horního náměstí v Olomouci
2002 Čestné uznání v Grand prix za realizaci schodiště v rodinném domě v Libni u Prahy
2002 3. místo v soutěži za návrh knihovny v Hradci Králové
2004 Odměna v soutěži za návrh Hudebně dramatické laboratoře JAMU v Brně
2004 3. místo v soutěži za návrh Fakulty architektury ČVUT v Praze Dejvicích
2004 nominace za ČR - realizace Hospodářského dvora Arcidiecézního muzea v Olomouci na evropskou cenu Miese van der Rohe
2004 Public Space – Freiraum no2 – 1. místo za realizaci výdlažby Jiřského náměstí na Pražském hradě
2004 zvláštní cena poroty v soutěži Nový domov 2004 za realizaci vily v Berouně
2005 Bauwelt – Preis, čestné uznání za realizaci vily v Berouně
2006 nominace za ČR - realizace Arcidiecézního muzea v Olomouci na evropskou cenu Miese van der Rohe
2007 3. místo v architektonické soutěži za návrh Národní knihovny v Praze
2007 hlavní cena Stavba roku za realizaci Arcidiecézního muzea v Olomouci
2007 cena Archiwebu za dosavadní architektonickou tvorbu
2008 nominace na Cenu Klubu za starou Prahu za realizaci Arcidiecézního muzea v Olomouci
2009 Cena Rudolfa Eitelbergera za realizaci Horního náměstí v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a na Olomoucku za léta 1990—2008
2010 nominace za ČR – realizace vily Hermíny na evropskou cenu ECOLA
2010 nominace za ČR – realizace vily Hermíny na evropskou cenu Mies van der Rohe
2012 nominace za ČR - realizace vily Hermíny na evropskou cenu brick´12 Award
2012 Czech and Slovak Galvanizing Award 2012 za realizaci Pokoj v krajině
2012 Bronzová medaile na A'Design Award za židli a stůl Modrava
2013 nominace na cenu Architekt roku 2013
2016 nominace za ČR - realizace domu v sadu na evropskou cenu Mies van der Rohe
2017 2. místo v soutěži za návrh Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni 
2020 nominace realizace domu v ocelovém korzetu na Cenu Evropské unie za současnou architekturu Mies van der Rohe Award

Účast na výstavách
1993 galerie Ve dvoře, Kolín (samostatná výstava)
1994–1996 putovní výstava „Nová česká práce 1990-1994“ byla prezentována v Praze, Bratislavě a v Berlíně
1999–2003 putovní výstava Prostorový dům byla prezentována v Liberci, Praze, Chebu, Brně, Budapešti a v Oslo, kurátor: Soňa Ryndová
1999 účast na výstavě Český design, NG – Veletržní palác, Praha
2000 účast na výstavě Praha 2000, Fragnerova galerie, Praha, kurátor: Soňa Ryndová
2002 účast na výstavě Mega – Megamanifeste, Künstlerhaus, Vídeň, Kurátor: Jan Tabor
2002 účast na výstavě Český salón, IFA, Paříž, kurátor: Alena Hanzlová
2006 účast na výstavě BIG DEAL, Uměleckoprůmyslové muzeum v Bělehradě, kurátoří: CCEA, Igor Kovačevič, Yvette Vašourková
2007 účast na výstavě Forma následuje... risk, galerie Futura v Praze, kurátoři: Jana a Jiří Ševčíkovi, Monika Mitášová
2008 účast na výstavě Intercity: Berlín - Praha, Palác Adria
2008 účast na výstavě Czech Architecture, WCEF, New Orleans, USA
2012 společně s Jakubem Potůčkem autor výstavy: Architektura je atentátem na dobrý vkus!, Muzeum umění Olomouc 
2012 společná výstava s Ester Havlovou: Dva domy a místa, kde se nespěchá ve fóru experimentální architektury, MuseumsQuartier Wien, kurátor Jan Tabor
2013 účast na výstavě Atlas of the Unbuilt World, Londýn
2013 výstava UKG - Děčín, Jan Šépka, práce
2014 účast na výstavě Punk v české architektuře, Fragnerova galerie v Praze, Kurátor: Dan Merta, Jakub Fišer a Filip Šenk
2014 účast na výstavě CZECHSCAPE, Fragnerova galerie v Praze, Kurátor: Dan Merta
2014 účast na výstavě Místa architektonického vz(d)oru, Fragnerova galerie v Praze, Kurátor: Petr Volf
2016 účast na výstavě Prostory touhy, je architektury sexy?, Fragnerova galerie v Praze
2016 účast na výstavě FA ČVUT 1976 - 2016, Fragnerova galerie v Praze
2017 účast na výstavě Veřejný prostor CZ/ krajina města, Fragnerova galerie v Praze
2018 účast na výstavě Ó HORY, Ó HORY, Ó HORY, Současná architektura v českých a slovenských horách v historickém a krajinném kontextu, Fragnerova galerie, Praha
2020 výstava O venuších a vilách spolu s Evou Eisler ve Winternitzově vile v Praze
2021 účast na výstavě 1920 – 2020 Praha – Tokio/ vlivy, parelely, tušení společného, Fragnerova galerie v Praze