Dům ve zlomu

Dům ve zlomu
Pozemek o výměře téměř pět tisíc metrů čtverečních určený k výstavbě rodinného domu se nachází v Dobřejovicích, v těsné návaznosti na Průhonický park. Celý pozemek má mimořádnou atmosféru se vzrostlými stromy a terénním zlomem, do kterého je zasazen starší kamenný objekt. Naším východiskem je tento zlom podpořit a zachovat část původní stavby, kterou chceme do nové substance začlenit. Chceme tak zachovat jedinečnou atmosféru romantického místa a nestavět solitérní objekt, který by tyto aspekty oslaboval. Zkráceně lze tedy koncept popsat jako respekt k přírodním hodnotám řešeného pozemku. Dům posazený do terénního zlomu chce potvrdit své poslání nejen po urbanistické stránce, ale i v architektonickém výrazu. Chceme se pokusit propsat zem do duše samotné stavby. Zeminu vybíráme v místech, kde uvažujeme stavět stěny. Země tedy poslouží jako forma, do níž se bude lít beton. Po zatvrdnutí betonu se odebere zemina, která tvořila ztracené bednění. Výsledný objekt tak bude představovat otisk země. Textura místa se stane neopakovatelným motivem vnitřních povrchů, a tím i potvrdí sounáležitost s tímto výjimečným prostorem. Vnitřní stěny musí zohledňovat sklon odebíraného terénu a i tato profilace se propíše na vnější fasádě v místě terénního zlomu. Jako ztracené bednění nám také poslouží původní kamenná stavba, ze které odebíráme střechu. Původní objekt i nová betonová substance je překryta společnou střešní deskou, na které uvažujeme travnatý povrch. Nejvíce viditelným místem tedy bude jediné průčelí, které respektuje hranu terénního zlomu. Dimenze stěn i stropu nám umožňují použít tepelně izolační beton, který nepotřebuje přidávat další tepelné izolace. Stejně tak nám větší tloušťka betonu umožní ve velké míře použít jen prostý beton bez výztuže.
0 comments
add comment

more buildings from Šépka architekti