Studie vily u jezera

Studie vily u jezera
Prudký zalesněný pozemek končící u své paty jezerem ovlivnil návrh vily. Dům přebírá geometrii shluku několika stromů a doplňuje jediné místo na pozemku, kde stával původní objekt. Obtíže svažitého terénu bylo možné vyrovnat díky pěti sloupům, které nesou celý objekt. Vnitřní uspořádání prostor přebírá zvolenou organickou geometrii ve všech částech. Ve spodní části jsou prostory úplně propojeny a umožňují tím pořádání společenských akcí, vrchní je více soukromá. Nosná konstrukce je z monolitického betonu. Hrubá dřevěná prkna pokrývají venkovní část stavby jako šupiny. Tam, kde je potřeba výhled se rozestupují, ve zbylé části fasády vytváří kompaktní plochu.
23 comments
add comment
Subject
Author
Date
.
Ondřej Chybík
03.09.08 12:39
..
vga
03.09.08 07:03
...
Jan Stolek
03.09.08 08:55
Zajímavé
Kurt Hýbl
03.09.08 10:24
paráda
david s.
03.09.08 08:12
show all comments

more buildings from HŠH architekti