Tištěná architektura: Jan Šépka a Mirka Tůmová

Source
PLAC
Publisher
Tisková zpráva
30.09.2016 00:05
Jan Šépka
Mirka Tůmová

Vladimírovo knihkupectví Serius a občanské sdružení PLAC vás sdrečně zvou na 33. přednášku z cyklu "tištěná architektura". Tentokrát v pátek 30. září 2016 v 18:30 hodin v Jablonci přivítáme architektky Jana Šépku a Mirku Tůmovou. Přednáška se bude věnovat jejich knize Jak se dělá město, která hledá odpověď na otázky: Jaké má být současné město? Co má lidem poskytovat? Je nutné stále opakovat ověřená schémata? Jak řešit problematická místa ve městě, která se zdají ideální, ale mají řadu omezení? A další…

doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka (* 1969) absolvoval fakultu architektury ČVUT a následně školu architektury AVU. V roce 1994 založil spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce. V letech 1998-2009 byl společně s Petrem Hájkem a Tomášem Hradečným společníkem ateliéru HŠH architekti. Od roku 2009 vede vlastní projekční kancelář Šépka architekti. V letech 2004-14 působil jako pedagog na fakultě architektury ČVUT od roku 2015 vede ateliér A1 na UMPRUM.
Ing. arch. Mirka Gulbisová Tůmová (*1982) vystudovala fakultu architektury ČVUT. V průběhu studia absolvovala studijní stáž v Nizozemí TU Delf v ateliéru prof. Kase Oesterhuise. Od roku 2008 vede s Jiřím Gulbisem vlastní architektonický ateliér homostudio. Od roku 2012 paralelně působí ve společnosti CUPIDO, která se věnuje samotné realizaci projektů. V letech 2009-14 působila jako odborný asistent v ateliéru Jana Šépky na Fakultě architektury ČVUT v Praze a od září 2014 s Janem Šépkou pokračuje na stejné pozici v ateliéru A1 na Pražské UMPRUM.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles