Dům – val

Dům – val
V roce 2007 byla naše kancelář vyzvána k soutěži pro soukromého investora na řešení administrativní budovy na exponované rohové parcele v blízkosti pankráckých mrakodrapů.
To co určilo tvar i myšlenku našeho řešení bylo několik faktorů: především to byla doprava, která ze strany dálnice významně determinuje celý pozemek. Dalším významným faktorem byla velikost pozemku a jeho hranice, která je z velké části vymezena právě dálnicí spolu s nájezdovou komunikací. Tyto komunikace nejsou městotvornými prvky, které by umožnily běžný chod života, ale bariérami. Hlavně tyto důvody nás dovedly k návrhu novostavby lemující těžko zastavitelné hranice pozemku.
Výsledný tvar objektu nám pomohl vymyslet počítač. Zadali jsme hranici vymezení, která splňovala odstupy a byla maximálně možná. Zvolili jsme sklon bočních stěn, který vychází ze sklonu opěrných valů. A posledním zadáním byly příčné řezy, které definovaly kritická místa v nejvyšších podlažích. Tyto údaje vygenerovaly výsledný tvar valu.
Návrh polyfunkční budovy tedy vychází ze stanovení koncepce domu jako terénního valu vytvářejícího ochranou náruč pro zbytek pozemku. Zvolený tvar vymezuje pozemek a přináší pro celé okolí zklidňující efekt. Jemně zkosený plášť objektu je v podstatě travnatou střechou proloženou pravidelným rastrem čtvercových oken. Souvrství pláště dovoluje výsadbu trávy a intenzivní zeleně, která efektivně pohlcuje hluk ze sousedních komunikací. Parter objektu je v celém přízemí věnován obchodům a službám. Další patra pak tvoří pronajímatelné kanceláře. Vnitřní komunikace probíhají centrálně umístěnými jádry ve skeletovém systému. Úzký podélný půdorys v úrovni suterénu vyplňují garáže.
19 comments
add comment
Subject
Author
Date
souhlasim
m
21.12.07 10:13
roboti
Vích
21.12.07 11:36
souhlas
šárka
21.12.07 05:12
Lidskost
P.Nasadil
21.12.07 09:07
show all comments

more buildings from HŠH architekti