Vila Hermína

Vila Hermína
Project:2000
Completion:2009
Built Up Area:59 m2
Built Up Space:530 m3


Objekt je zasazen do svažitého terénu na kraji obce Černín, ze kterého přebírá do svých útrob stejný sklon podlah. Vnitřní prostorové uspořádání je založeno na střídání rovné a šikmé podlahové plochy, které dávají v součtu spirálový charakter vnitřku a definují i vnější vzhled stavby. Využití šikmé podlahy v přízemí objektu není samoúčelné, ale je na žádost investora připraveno pro promítání filmů, tedy jako malý kinosál. Okna a otvory jsou rozmístěny i s ohledem na venkovní fasádu objektu - každá stěna má pouze jeden otvor. Jako zateplení a izolace je využit polyuretanový nástřik s růžovým nátěrem, který je zamýšlen jako pocta naší oblíbené stavbě průtokového kanálu ústavu vodního stavitelství v Berlíně od Ludwiga Lea.
111 comments
add comment
Subject
Author
Date
Hermína
MH
30.12.09 11:34
to MH
31.12.09 01:34
HŠH
Thomas
31.12.09 01:10
Eva
31.12.09 07:50
show all comments

more buildings from HŠH architekti