Další členové ateliéru: Vladimír Milata (odborný stavební technik, jednatel společnosti), Silvie Víchová (manažer projektů), Ing. Luděk Valík (autorizovaný inženýr, rozpočtář), Ing. Tomáš Mička (stavební inženýr), Ing. Vojtěch Šimčík (městské inženýrství).
ATELIER 38 s.r.o. je architektonicko - projekční firmou, jež se transformovala v roce 2000 z volného sdružení Atelier 38.
Charakteristikou je práce v týmu, realizace zakázek v klasických i alternativních technologiích, aktuální informovanost, neustálé vzdělávání a rozvíjení moderních trendů v oboru včetně respektování ekologických aspektů. Trvale spolupracujeme s odborníky v oblasti projektování technické infrastruktury, technického zabezpečení budov, statiky apod.

Realizace a projekty

Realizace
Obytný soubor Ostrava Heřmanice, 125 bytových jednotek, 2009
Obytný soubor Ostrava Poruba, 150 bytových jednotek 2008
Smart Industry Park, Ostrava Bartovice, 2008
Masokombinát V+W s.r.o., Krnov, 2005
Vila Ostrava - Martinov, novostavba, 2004
Veřejné WC, Opava, 2003
Administrativa a provoz firmy LIFTCOMP a.s., Ostrava Poruba, 2003
Prodejna R70, Opava, 2002
Tenisový klub NH TRANS, Ostrava, 2002

Projekty
Obytný soubor Viladomy na zahrádce, Opava-Kylešovice,2008
Centrální depozitář Slezského zemského muzea v Opavě
, 2008
Továrna HOBIS Skřipov
, 6000 m² výrobní plochy, 2007
Rekonstrukce Základní školy Kamenec
, Ostrava, 2004
Urbanistická studie Opava - Komárov
, lokalita Za Černým mlýnem, 2004
Sportovní centrum ALPSPORT, Ostrava, 2001
Pivovar Hradec Králové - rekonverze pivovaru, 2000

Oceněné architektonické soutěže
Humanizace fasád bytových domů Dolní náměstí a Mezitrhy v Opavě, 2008 -2.místo
Dostavba radnice v Hlučíně, 2003 - 1.místo
Brno City Center, 2001 - 5. odměna
Smuteční obřadní síň v Opavě, 2000 - 4. místo (první odměna)
Kostel Opava - Kylešovice, 1993 - 4. místo (první odměna)

Výstavy, konference
Mezinárodní konference - Architektura, představy a skutečnost, VŠB TU Ostrava, 2009
Salon dřevostaveb, mezinárodní veletrh dřevěných staveb PVA Praha Letňany, 2009, 2008
Slavné vily moravskoslezského kraje, Dům umění Ostrava, 2008
Jiné domy 007, Fragnerova galerie, Praha, 2008
Pecha Kucha Night Prague, 2007
YOUNG BLOOD, I´M A YOUNG "CZEK" ARCHITECT, Centrum pro středoevropskou architekturu, Praha, 2004