Náves Velká Polom

Náves Velká Polom
Spolupráce:Jakub Miler, Martina Peřinková, Hana Hlostová
Vodní prvek: Tomáš Skalík
Projekt:2014-15
Realizace:2017
Plocha pozemku:1000 m2


Velká Polom se vyvíjela podél ulice mezi Opavou a Ostravou od středověké vodní tvrze. Historicky neměla náves.

Za "zrozením" návsi je mnoholetá, systematická a kontinuální snaha vedení obce kulminovat iniciátory veřejného života v místě kostela sv. Václava. Obec postupně vykupovala objekty a  pozemky - doplnila kostru symbolických objektů kostela, obecního úřadu, víceúčelového sálu, kavárny a nákupního střediska o poštu a obecní knihovnu. Teprve poté dochází k výkupu špalíčku budov v těžišti kostry veřejného života a vzniká logický, přirozený prostor pro náves. Nikoliv prací architekta, ale "zdravým selským rozumem", kterého mám pocit ubývá....však také paní starostka za náves pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj získala titul "Komunální politik roku 2017"

Našemu návrhu návsi předcházely studentské práce VŠB TU katedry architektury v Ostravě. Původně jsme měli na vybraný studentský návrh "jen" zpracovat další stupně projektové dokumentace. Se studentskou prací jsme se nedokázali ztotožnit. Vyargumentovali jsme vedení obce jeho schematičnost, nevyužitý potenciál místa a úskalí při budoucím užívání.

Místo vnímáme jako přirozené setkávání občanů, komunitní prostor, pojítko přilehlých veřejných budov. Vlastní oválná plocha je sjednocená v jednotné žluté žulové dlažbě. Jednotnost povrchu je dosažena z nepravidelně kladených odseků. Plocha má dvě úrovně rozdělené schodištěm z žulových bloků. Horní úroveň je v původním spádu podél komunikace a využívá, obnovuje historickou studnu. Spodní úroveň je vodorovná, pobytová, hlukově stíněná od komunikace. Schodiště slouží zároveň jako hlediště pro produkci na návsi. Na návsi se předpokládá konání trhů, vystoupení, bude zde umístěný vánoční strom.

Od komunikací na západní a jižní straně je náves oddělena kamennou zídkou ve shodném provedení, jako je zeď kostelní. Vnější ovál náměstí je vydlážděný z šedé žulové kostky, ve které je nově provedený bezbariérový vstup do knihovny.

Mobiliář tvoří dubové "rozpohybované" židle a lavice rozmístěné a natočené tak, aby vybízeli sedící k vzájemné interakci. Jsou rozmístěny v severní, klidové části návsi u vodního prvku a zeleně. Na trávě před knihovnou - pod nově vysazeným zeleným javorem jsou židle umístěny tak, aby měl čtenář soukromí. Na návsi jsou vysázeny kultivary červených javorů, které obec již dříve vysadila podél komunikací.

Vodní prvek využívá toho, že voda umí téci, stříkat, padat a vytvářet hladinu.  Využívá původní studnu - ztvárněním víka formující jednotlivé proudy vypumpované vody a umístěním třech druhů pump láká nejenom děti. Voda poté stéká po do schodiště vytesanými prohlubněmi na spodní část návsi, kde meandruje a vytváří hladinu. Vodní prvek je zokruhovaný a pomocí čerpadla voda vytéká v horní části schodiště a s měnící se intenzitou si nachází cestu po schodišti dolů.

Vzhledem k okolnímu dostatečnému veřejnému osvětlení, byly nasvíceny jen jednotlivé prvky - lavice, stromy podél knihovny a severní zídka se zelení.
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...Vida!...
šakal
28.11.17 09:17
Skvělé!
Pavla G.
30.11.17 11:30
Pěkná náves,
Tomáš Vích
30.11.17 06:10
Nic pro vesničany :-)
Fiala
02.12.17 09:47
...
Daniel John
04.12.17 03:49
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ATELIER 38 s.r.o.