Rodinný dům Hrabyně II.

Rodinný dům Hrabyně II.
HIP:Michal Výtisk
Projekt:2009-10
Realizace:2012-doposud


Fotografie: Roman Polášek
Na palubě, v podpalubí.
Severní svah s výhledem na vesnici s věží kostela. Původně podlouhlý pozemek se záhumenní cestou na jižní straně, hranice mezi kulturou a naturou.
Namísto výměnku pro rodiče, vznikla v zadní části u záhumenní cesty novostavba rodinného domu pro děti. Dům má dva vstupy. V patře ze záhumenní cesty a v přízemí ze zahrady od rodičů. Je navlečeným korálkem na niti pradávného pohybu mezi životem v obci a práci na poli.
Samostatně stojící dvojgaráž spolu s domem člení pozemek na část poloveřejnou – terasa s jižním výhledem do krajiny a na část soukromou – zahrada přimykající se k identitě vesnice.
Morfologie terénu, světové strany a výhledy daly vzniknout konceptu paluby – společenského patra s bazénem, levitujícího na podnoži ložnicové části podpalubí.
Uspořádání paluby umožňuje volný pohyb, prolínání interiéru s exteriérem a výhledy všemi směry. Volně plynoucí prostor, který se dá členit posuvnými stěnami.
Kajuty pod hladinou ponoru, doslovně i v přeneseném slova smyslu intimity, jsou přes anglický dvorek orientovány do soukromé části zahrady.
Svislé nosné konstrukce jsou z keramických tvarovek. Stropy jsou železobetonové monolitické. Dům je vytápěný tepelným čerpadlem vzduch–voda. Kromě možnosti přirozeného větrání zajišťuje výměnu vzduchu rekuperace.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ATELIER 38 s.r.o.