Stavební úpravy objektu Gong

Stavební úpravy objektu Gong
Hlavní inženýr projektu:Ing. Luděk Valík
Adresa: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika
Investor:ISA CONSULT s.r.o.
Projekt:2011
Realizace:2012-13
Zastavěná plocha:838 m2
Obestavěný prostor:16760 m3


Zhodnocení polohy a stavu staveniště
Rekonstruovaný objekt GONG se nachází na ulici Poděbradova v části Moravská Ostrava, západně od centra Ostravy a současně v severní blízkosti bývalé koksovny Karolina. Objekt byl postaven v padesátých letech minulého století jako ubytovna pro dělníky.  Ve dvoře objektu jsou zpevněné plochy pro příjezd a parkování a sadové úpravy. Jižně od objektu, na vedlejším pozemku parc.č. 381/1 se nachází vzrostlý mohutný památný strom - Platan javorolistý (platanus acerifolia), který svou rozsáhlou korunou zasahuje nad střechu řešeného objektu a stává se jeho nedílnou součástí.

Urbanistické a architektonické řešení stavby
Jedná se o stavební úpravy stávající budovy, která má stávající urbanistické a venkovní architektonické řešení poplatné době vzniku - obsahuje prvky SORELY. Řešený dům není zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek.
Objem stávajícího objektu je respektován. Přístřešek hlavního vstupu z ulice Poděbradové s monumentálními pilíři je nahrazen subtilnější konzolou. Ve stejném designu jsou navrženy další přístřešky - nad zadním vstupem a nad bočním vstupem z ulice Hollarova. Z fasády objektu jsou odstraněny balkóny na severní fasádě, podokenní kordonové římsy na východní a západní fasádě a předsazené zábradlí lodžií na fasádě jižní.
Úkolem stavebních úprav bylo při maximální možné míře respektování stávajících konstrukcí vytvoření soudobé moderní budovy. Objekt je tmavošedou fasádní stěrkou opticky rozdělený na parter a typická podlaží, která jsou v bílé omítce. Nová střešní krytina je navržena opět plechová ve středně šedém odstínu. Symetrie objektu je zvýrazněna středovým rizalitem rovněž v tmavošedé fasádní stěrce. Oknům v I.NP jsou sníženy parapety a společně s nadpražím jsou provedeny kónicky. Západní fasáda je proti slunci chráněna posuvnými panely, fasáda se tak může v průběhu dne proměňovat. Okna jsou plastová bílá, francouzské okna v 1.NP ze statických důvodů - hliníkové rámy v bílé barvě, vstupní dveře plné opláštěné nerezovým kartáčovaným plechem v kombinaci s bezrámovým zasklením.

Dispoziční řešení
Vychází ze stávajícího trojtaktu a rozdělení objektu centrální komunikační částí do dvou částí.
V centrální části je kromě vertikálních komunikací - schodiště a výtahu, umístěna velká zasedací místnost a vstupy do hygienických zařízení.
Dvě křídla po stranách centrální části jsou podélným nosným systémem rozděleny na trojtrakt - kancelář-chodba-kancelář. Široké tmavé chodby jsou nahrazeny užšími chodbami se skleněnými příčkami pro prosvětlení a optické rozšíření a propojení prostorů. Nově je ve středové části navržen prosklený výtah propojující všechna podlaží.
V 1.PP jsou prostory technického zázemí budovy a sklepní prostory pro jednotlivé nájemce.
V jednotlivých polovinách jednotlivých podlaží 1.NP až 4.NP budou nájemci administrativního charakteru - kancelářské prostory.
V 5.NP - podkroví je situován přednáškový sál s předsálím a výstavní galerie.
V části objektu je navržena restaurace. V restauraci je cca 60 míst k sezení. Restaurace, bar, kuchyně, přípravny a sklady se nachází v 1.NP. Šatny, sklad piva a další se nachází v 1.PP.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ATELIER 38 s.r.o.