Cenu J.M.Olbricha 13-14 získal rodinný dům v Suchích Lazcích

Zdroj
Spolek Za Opavu
Vložil
Tisková zpráva
26.04.2015 09:55
ATELIER 38 s.r.o.
Kamil Mrva Architects

Spolek Za Opavu uděluje na základě doporučení odborné poroty následující ocenění těmto nominovaným stavbám:

Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013–2014: Rodinný dům v Suchých Lazcích

Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Luděk Valík, Atelier 38, realizace 2013/2014 návrh terasové zahrady a zahradní úpravy Lubomír Rychtar (nominace 11).

Čestné uznání za novostavbu bytového domu v Opavě

Kamil Mrva Architects, AMG studio (nominace 02)

Čestné uznání novostavbě rodinného domu v Polomi

Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Vojtěch Šimčík, Atelier 38, realizace 2014 trojice skupin bříz Lubomír Rychtar (nominace 14)Nominace č. 15 byla posouzena mimo řádné hodnocení, protože vlastníkem stavby je člen pořadatelů ceny Josefa M. Olbricha.
V anketě hlasující veřejnosti získala nejvíce sympatií nominace č. 9 - stavba rodinného domu ve Vítkově, který zparcoval Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna.

Jako slibný se porotě jeví fakt, že mezi nejlepšími realizacemi se začínají objevovat také noví mladí místní tvůrci-architekti, vracející se po studiích a praxi zpět do opavského regionu. Současně o větším přehledu a ambicích místních stavebníků svědčí i zastoupení skvělých architektů působících zcela mimo region. Oba tyto fenomény by do budoucna místní scéně, na které se již léta pohybuje jen několik silných tvůrčích osobností, jen prospěly.

Sympaticky působí zařazení nových sochařských realizací ve veřejném prostoru do nominací. I Opavsko se tak dostává do kontextu s jinými regiony v České Republice, kde se v posledních letech daří po delší odmlce opět umisťovat výtvarná díla ve veřejném prostoru. Společně s nimi však i na Opavsku tyto snahy trpí zbytečnými neduhy, které pramení z nedostatku zkušeností investorů s přípravou podobných zadání, podceněním komplikovanosti a komplexnosti, jakou vyžadují i rezignací na možnost získání širšího nadhledu porovnáním více ideji pořádáním výtvarných soutěží více autorů.

Opavská cena J. M. Olbricha je udělována spolkem Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací, uskutečněných na území Opavska v předchozím období. Udělováním Opavské ceny J. M. Olbricha hodláme upozorňovat na zajímavé příklady. Hlavním smyslem ceny J. M. Olbricha je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace.

V letošním roce odborná porota rozhodovala o udělení ceny za novostavbu kolaudovanou v letech 2013-2014.
Pětičlenná odborná porota (dva porotci se omluvili) hodnotila celkem 15 nominací, mezi které byly zařazeny dva bytové domy, sedm rodinných domů, dále také tři sochařské realizace ve veřejném prostoru. Ze staveb z veřejných zdrojů to byly obecní úřad v Dobroslavicích a zahrada v Hradci nad Moravicí.

Pro letošní ročník byli členy odborné poroty jmenováni:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddělení památkové péče MMO
Ing. arch. Tomáš Pilař, architekt
MgA. Vendula Šafářová, PhD., architektka

Členové hodnotící poroty architektka Vendula Šafářová a architekt Tomáš Pilař, byli omluveni a z časových důvodů se hodnocení nezúčastnili.
0 komentářů
přidat komentář

Související články