Cesta na úřad

Landscape festival Krnov 2021

Cesta na úřad
Bludištěm před hlavním vstupem do radnice jsme chtěli poukázat na současné všeobecné odcizení, vzdálení se úřadů od občana. Složitá a klikatá bývá cesta ke kýženému razítku. Častokrát končící ve slepé uličce…
Vnitřní stěny vytvořené z 1 260 kusů přepravek na láhve měli zároveň sloužit jako prezentační stěny městského úřadu. Měla vzniknout "GALERIE V BLUDIŠTI", lákající kolemjdoucí do nitra bludiště, do nitra radnice…

Už odsouhlasení nápadu bludiště před vstupem bylo patřičným úředníkem doprovázeno důvody proč to nejde. Za všechny např. nemožnost focení svateb před radnicí. Nakonec jsme dostali souhlas na 14 dní. Trvanlivost pouze 4 dny, pak přišel na Hasičský záchranný sbor anonym...
Neodkladně se bludiště muselo přemístit dál od budovy, čímž ztratilo na svém původním smyslu... Přesto bylo požádáno o zábor nového městského pozemku, žádosti nebylo vyhověno a bludiště muselo být odstraněno…
Bludiště nicméně splnilo svůj účel, upozornilo na množství nesmyslných omezení, která jsme si jako společnost nechali bez odporu uzákonit.

Bezpečnost a bourání vítězí nad kreativitou a budováním. Z historie víme, že jsou to znaky počátku dekadence, počátku zániku vyspělých civilizací... český úředník opět zvítězil.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od ATELIER 38 s.r.o.