1992-99 Fakulta architektury VUT v Brně, vedoucí DP Prof. ing. arch. Milan Stehlík
od 2003 Atelier 38
2007-18 pedagog na VŠB TU FS katedra architektury, Ostrava - vedení ateliérů, bakalářských a diplomových prací
2008-11 jmenován členem Akademie architektury
od 2013 autorizovaný architekt, člen ČKA
2016 jmenován členem Akademie České ceny za architekturu
2018 nominace na Českou cenu za architekturu

Realizace a projekty