Architektonická studie revitalizace náměstí J. A. Komenského

Architektonická studie revitalizace náměstí J. A. Komenského
Projekt:2023-24
Náklady:51 000 000 CZK


Zeleň: Ing. Petra Ličková
Dopravní řešení: Ing. Lenka Ščupáková, PROINK s.r.o.
Vodní hospodářství: Ing. Lukáš Onderka – Atelier 38 s.r.o.
Elektroinstalace: Ing. Ondřej Pírek – Atelier 38 s.r.o.
Architektonická studie se zabývá revitalizací náměstí J. A. Komenského v Brušperku, součástí studie je i řešení pěšího nástupu na náměstí v jihozápadním rohu náměstí a plocha parkoviště nad poštou. Architektonické studii předcházela urbanistická studie „Urbanistická studie rozvoje historického centra města Brušperk“, která se zabývala komplexním návrhem širšího území centra města, jehož součástí je i městská památková zóna.

Náměstí s výrazným výškovým rozdílem protilehlých uličních front ztratilo zásahem v 50. letech minulého stolení celistvost prostoru. Vytvořením zeleného pásu byla sice vytvořena potřebná rovina, ale zároveň znemožnila propojení protilehlých stran náměstí. Dnes jsou dominantou náměstí převážně zaparkovaná auta uprostřed náměstí.

Hlavním cílem návrhu je navrátit propojení uličních front náměstí, homogenizace veřejného prostoru a tím podpořit komerční partery domů. A také upřednostnit člověka před auty. Zásadní změnou je tedy řešení dopravy v rámci náměstí. Podél západní uliční fronty náměstí je navržena jednosměrná ulice s nájezdem z ul. Kostelní. Podél jednosměrné komunikace jsou navrženy parkovací zálivy s třemi až pěti parkovacími místy. Výškový rozdíl dvou protilehlých uličních front bude řešen pomocí vyrovnávacího terénního schodiště, které plynule „sublimuje“ do terénu. Schody budou doplněny lavičkami a květníky. Pomocí schodiště jsou vytvořeny dvě úrovně, které jsou ale vzájemně propojené – průchozí v rámci celého náměstí. Pěší propojení je také podpořeno návrhem pěších komunikací a jednosměrné cesty ve stejné výškové úrovni. Na náměstí se nacházejí dvě sochy – socha Boha Otce a socha sv. Jana Nepomuckého. Socha Boha Otce je ponechána na stávajícím místě s novým rozšířeným piedestalem. Socha sv. Jana Nepomuckého je přemístěna na své původní historické místo, do linie terénního schodiště. Je navržen nový kruhový piedestal, který vytváří mezi dvěma výškovými úrovněmi průchozí podnož. Zelenou páteří náměstí je pětice nově vysázených stromů v pásu terénního schodiště.

Součástí studie je také řešení hlavního stávajícího pěšího nástupu na náměstí od pěší lávky přes řeku Ondřejnici a ul. Dr. Martínka. Je navrženo nové pohodlné schodiště se šikmou plochou umožňující pěší vstup na náměstí, kdy šikmá plocha je navržena v mírnějším sklonu než ta stávající. Je tak zajištěn pohodlnější nástup na náměstí s kočárky i s koly. Součástí schodiště se šikmou rampou jsou tři květníky s okrasou výsadbou.

Uprostřed náměstí, v místě vyústění ulice Dráhy, jsou výškové úrovně propojeny pojízdnou plochou, na jejíž hranách je umístěný vodní prvek zemních trysek, tryskající voda následně stéká po bočních šikminách.

Předmětem návrhu je i řešení parkoviště nad poštou. Vzhledem k umístění parkoviště v prudkém svahu jsou pro nové řešení parkování vytvořeny dvě nezávislá parkoviště se samostatnými nájezdy s výškově odlišnými úrovněmi terénu. Mezi dvěma úrovni parkování je navržena zelená plocha s možností vysázení stromů a okrasné výsadby.

Materiál zpevněných povrchů se přizpůsobuje stávajícím zpevněným plochám ve městě a respektuje materialitu vhodnou pro městskou památkovou zónu. Hlavním materiál je žula. Je navržena žulová kostka ve dvou velikostech a různém směru kladení pro chodníky, cesty a parkovací plochy, dále žulové dlažební odseky pro centrální část náměstí a žulové bloky nebo žulová dlažba řezaná pro použití u vyrovnacího schodiště. Celé náměstí bude navrženo jako pojízdné a veškerá stávající žulová dlažba bude znovu použita.

V rámci návrhu je navržen typový mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola, informační nosiče . . .) a také atypické prvky (sezení na schodech, květináče, hodiny . . .). Mobiliář je rovnoměrně rozprostřen v rámci celé řešené plochy dle charakteru a intenzity využití.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Teda,...
šakal
07.05.24 09:14
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ATELIER 38 s.r.o.