1992-99 Fakulta architektury VUT v Brně, vedoucí DP Prof. ing. arch. Milan Stehlík
od 2003 Atelier 38
2007-18 pedagog na VŠB TU FS katedra architektury, Ostrava - vedení ateliérů, bakalářských a diplomových prací
2008-11 jmenován členem Akademie architektury
od 2013 autorizovaný architekt, člen ČKA
2016 jmenován členem Akademie České ceny za architekturu
2018 nominace na Českou cenu za architekturu
2019 nominace na Českou cenu za architekturu

Realizations and projects