OK PLAN s.r.o. se specializuje na komplexní poskytování služeb našim klientům v oblasti architektury, urbanismu a designu.

Provádění a příprava stále náročnějších projekčních celků, trvalý růst a stabilita firmy. Toto vše uskutečňujeme s vysoce profesionálním kolektivem mladých lidí, v kvalitním zázemí společnosti, při dodržování zvýšené úrovně komunikace se zákazníkem, dokonalou jakostí projektů, s úzkou návazností na finální realizaci. Investujeme pouze do schopných lidí, kteří neprodukují problémy, ale prokazatelné výsledky. Budujeme atmosféru, kde lidé pouze nemusejí, ale chtějí.

MINIMALISMUS JAKO PRINCIP /MÉŇE JE VÍCE/: Náš projev, kompozice projeků a realizací se vyznačuje sevřeností, kompaktností s minimálním výběrem různorodých materiálů, s velkým důrazem na detail. Jedná se o zkratku, kterou každý nemusí pochopit a chápe. Ten, kdo si na tento princip pohledu zvykne, tomu připadá toto velice konkrétní. Není nutné vrstvit na sebe kvalitní materiály, které mají potenciál zastávat více rovnocenných funkcí a my je omezujeme pouze na některé z nich, jako je nosnost, pohledový design, bezúdržbovost, odolnost vůči oděru atd. V překombinovaném světě je nutné očistit věci, předměty, architekturu, design až na samou holou podstatu. Takto obnažená konstrukce působí v plném svém rozsahu přirozeně a krásně.

CÍL: Budujeme renomovaný celorepublikově uznávaný projekční ateliér, pro který není žádný cíl nedostupný. Chceme realizovat zajímavé a náročné projekty v oblasti bytové výstavby, občanské vybavenosti a průmyslu.

Realizace a projekty