Dům v Kunraticích

Dům v Kunraticích
Spoluautor: Jiří Vincenc
Realizace:2010-13
Užitná plocha:527 m2
Zastavěná plocha:316 m2
Obestavěný prostor:2156 m3Stavba vychází ze základního obdélníkového půdorysu. Hmotově je pojednána jako těžký, betonový kvádr (2.np) na odlehčené, prosklené podnoži (1.np). Systém vnitřních atrií zaručuje maximální intimitu ve všech prostorách a řeší tak těsný kontakt domu s veřejnou plochou. Dům má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní a malou pracovnu na horní střeše. 1.np má obytný charakter,  směrem do ulice je uzavřeno, do zahrady se masivním prosklením otevírá. 2.np je klidovou zónou objektu s ložnicemi všech členů rodiny, jeho půdorysná plocha přesahuje přízemí a vytváří tak kryté prostory a stínění. Pracovna na střeše je odsazená od hran objektu, z lehké konstrukce a pohledově maximálně potlačena.
Konstrukčně je budova navržena jako čtyřpodlažní, železobetonová stavba v kombinaci s ocelovými sloupy. Na domě bylo použito několik typů betonu - dle konkrétního umístění. Hlavní inovace vychází z použití modifikovaného liaporbetonu, takže byly vyloučeny složité detaily kolem sendvičových konstrukcí a isonosníků. Použité stěny o tl. 700 mm nevyžadují žádnou dodatečnou tepelnou izolaci. Také stropy jsou vybetonovány včetně konzol v jednom monolitickém celku, tl. 530 mm. Konstrukční výška je proměnlivá, světlá výška místností je ve všech hlavních prostorách 2,8 m. Střechy jsou ploché, pochozí s terasami nebo ozeleněné extenzivní vegetací.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
markyza
panaak
13.02.17 07:45
...
Daniel John
14.02.17 10:56
garáž
eva.podlipna
20.02.17 08:26
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od OK PLAN ARCHITECTS