Rekonstrukce bazénů SARAP Pražačka

Rekonstrukce bazénů SARAP Pražačka
Investor:Městská část Praha 3
Projekt:2006
Realizace:10/2006 - 5/2007
Zastavěná plocha:2320 m2
Obestavěný prostor:7600 m3


Stavba se nachází v Praze 3 - Žižkově ve sportovním areálu "Pražačka". Místo je dobře dostupné z centra, je situováno v lokalitě s rozmanitou zástavbou rodinných a bytových domů.
Pozemek investora je obdélníkového nepravidelného půdorysu, mírně svažitého se spádem od východní hranice k severozápadní. Východní hranice pozemku je lemována veřejnou komunikací, zbylé hranice jsou ohraničeny sousedními parcelami.
Objekt částečně rekonstruovaného krytého bazénu je umístěn v blízkosti hranic východního pozemku. Objekt je dvoupodlažní využívající spád pozemku. Půdorysný tvar stávajícího objektu je pravidelný obdélník o rozměrech 25,4 x 25,0 m, na tento obdélník navazuje v prvním patře vstupní vestibul. Na místě přístřešku u jižní fasády krytého bazénu vznikne v další etapě výstavby nový objekt o rozměrech 4,9 x 15,0 m s úklidovým skladem a s potřebným zázemím pro úklidový personál, sklady pomůcek a nové krytí přípojky plynu. Při jižní fasádě po demolovaném schodišti bude vystaven nový objekt šaten se sprchami a místností plavčíka. Tento objekt, o rozměrech 10,0 x 31,8 mm, bude sloužit jak pro venkovní bazény, tak pro krytý bazén. Tyto stavební objekty jsou součástí plánované II.etapy rekonstrukce.
Objekt krytého bazénu je nyní přístupný z východní strany z veřejné komunikace a ze strany severní, přes šatny po pozemku investora (návštěvníci areálu).
V I. etapě rekonstrukce se nachází krytý výcvikový bazén s ochozem. Bazén je proveden v nerezi. Dětský bazén, sklady a vstup z prostoru nových šaten je součástí další - III. etapy rekonstrukce.
V 1. podzemním podlaží jsou umístěny prostory šaten veřejných návštěvníků, sprchy, WC, a místnost plavčíka s ošetřovnou a část technologie krytého bazénu - II. etapa.
Všechna podlaží jsou mezi sebou propojena přímým schodištěm.
Obvodové a střední nosné zdivo objektu je ponecháno stávající. Obvodový plášť krytého bazénu je navržen z obkladových cembonitových desek.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od OK PLAN ARCHITECTS