Dostavba areálu Hranipex CZ

Dostavba areálu Hranipex CZ
Projekt:2005-06
Realizace:5/2006 - 9/2007
Zastavěná plocha:6600 m2


Pozemek se nachází na okraji obce Komorovice u Humpolce. Jedná se o součást území, u něhož je územním plánem vymezena plocha - průmyslová zóna. Návrh řeší část území - etapu, rozvoje skladovacího a výrobního objektu.
Hlavní vjezd ze stávající silnice je zachován. Nově vytvořená přístavba haly je ve tvaru "T" a je napojena v zadní-severovýchodní části a navazuje na stávající halu. Přístavbou vznikne taktéž nový zásobovací uzel pro celou firmu. Hlavní vstup zaměstnanců zůstává zachován, vstup klientů se přemisťuje. U hlavního vstupu zaměstnanců je nově koncipována trvalá ostraha objektu. Při příjezdové komunikaci k areálu před hlavní vjezdovou bránou je situováno nové betonové parkoviště pro zaměstnance.

Hala
Objekt haly je dispozičně rozdělen na části, které v závislosti na potřebách vnitřních provozů mají různou podlažnost a funkčnost - sklady, technologie a výroba, sociální zázemí apod.
Konstrukčně je hala navržena jako dvoulodní ocelový skelet v pravidelném rastru 6 metrů s vnitřní podporou po 12 metrech.
Přirozené osvětlení pracovních míst je zajištěno pomocí oken a světlíků v obvodovém a střešním plášti. Okna jsou navržena hliníková. Opláštění haly je z cortenových kazet a příjmový sklad je proveden z kopilitů v kombinaci z galvanicky zinkovanými plechy.
Vnitřní příčky jsou sádrokartonové. Příčky musí umožňovat snadnou demontovatelnost a variabilitu v případě dalšího rozšiřování provozu. Provozní plochy jsou upraveny výraznými barvami.

Administrativa
Nově je přistavěna část v jihozápadní partii administrativy. Přístavba je určena na rozšíření logistického týmu. Nově je taktéž upravena vnitřní dispozice v administrativě a vybudován ve stávajícím plášti nový vstup do objektu. Původní vstup bude uzamčen a vizuálně blokován, v prostoru vznikne "kavárna" pro neformální setkávání. Kompletně přepracován byl i interiér společnosti.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od OK PLAN ARCHITECTS