Biografie
sřední škola SPŠ stavební, Havlíčkův Brod
ČVUT v Praze – Modul architektury
Praxe - Atelier Penta, v.o.s., v Jihlavě
1997 - zahájení činnosti OK PLAN architekt
1998 - osvědčení o autorizaci, člen České komory architektů

Realizace a projekty