Rodinný dům v Žilině

Rodinný dům v Žilině
Spoluautor: Jiří Vincenc
Návrh zahrady:Partero
Adresa: Žilina, Slovensko
Realizace:2016-17
Zastavěná plocha:347 m2
Obestavěný prostor:1483 m3


Generální dodavatel: IDEALNE DOMY, s.r.o.
Stavba vychází ze základního "L" půdorysu, který je s ohledem na otevřenost okolí navržen jako atriový. Atrium je ze všech stran cloněno pevnými nebo posuvnými bariérami a stává se tak středobodem obytného prostoru.
Hmotově je dům pojednán jako jednopatrový kamenný kvádr s výrazně menší a materiálově odlišenou nástavbou horního patra. Systém teras vytváří různorodé prostory s odlišným stupněm intimity a propojuje všechny obytné místnosti s exteriérem.
Dům má dvě nadzemní podlaží. Přízemí má obytný charakter, směrem do zahrady se masivním prosklením otevírá. Patro je klidovou zónou objektu s pokoji dětí a ložnicí, jeho půdorysná plocha je výrazně menší.
Konstrukčně je budova navržena jako dvoupodlažní, vystavěna klasickou zděnou technologií z keramických tvárnic Porotherm tl. 400 mm s obkladem (větranou fasádou), v kombinaci s ocelovými sloupy. Světlá výška místností je 2,8 m. Střechy jsou ploché, jednoplášťové, nad hlavní částí ozeleněné.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od OK PLAN ARCHITECTS