Rodinný dům

Rodinný dům
Adresa: Mánesova 1670, Humpolec, Česká republika
Investor:manželé Rýznerovi
Projekt:4/2004
Realizace:5/2004-2/2005
Zastavěná plocha:72 m2
Obestavěný prostor:760 m3


Řekne-li se Humpolec, znalci soudobé české architektury jedním dechem dodají OK PLAN nebo Rýzner. Příběh humpoleckého OK PLANu je skutečně fenomenální. Po pěti letech činnosti se vedoucí týmu rozhodl postavit rodinný dům-manifest demonstrující zásadní myšlenky a názory, které má OK PLAN ve svém desateru.
Parcela Rýznerova domu se nachází na nároží ulic Mánesova a Na Kasárnách. Místo je to rušné, velmi exponované, komplikované, avšak zastavitelné. Architekt Rýzner zde vystřihnul dům-billboard. Je to dům, o kterém se bude dlouho mluvit, nechá se fotit, obletí celý svět a obálky architektonických časopisů se jím budou odívat. A to je i smyslem tohoto domu. Vlastní dům architekta by měl ukázat na 100% jeho architektonický názor, musí zajít až tam, kam si většina klientů netroufne. Musí ukázat, že řešení nebo materiály dogmaticky zavrhované, nemusí být špatné a je jen otázkou, jak se uchopí. Tak mnoho stavebníků zjistí, že stavět blízko centra města je nadmíru výhodné a že ocelový skelet je také řešení, jak vystavět své obydlí. Rýzner mi připomíná svým stylem Wrighta, který také svým domem nebo ateliérem ukazoval, jakou architekturu preferuje a svým klientům názorně předváděl materiály a prostorová řešení. Rýznerův "Taliesin" je však evropský a namísto kolonizace krajiny spoléhá na trvale udržitelný rozvoj a urbánní prostředí.
Dům respektive architektura je také zboží. Pokud se chce prodávat, musí mít atraktivní obal a kvalitní obsah. Rýzner je dobrým obchodníkem a jeho "Plecháč" výborné zboží. Dům je obalen rezavějícím cortenovým plechem. Do plechové schrány jsou vyřezány velkorysé otvory vyplněné sklem, jež je namísto záclon opatřeno potiskem průsvitnou fólií, tvarově vyřezanou podle rostlinných motivů. Dům spočívá na copilitovém soklu, který plynule přechází v oplocení. Tento vysoce formální prvek má evokovat římský princip těžkého na křehkém, což se daří, avšak smysluplnost tohoto prvku je na jižní fasádě diskutabilní. Copilitová stěna vymezuje nárožní japonskou zahrádku, do níž se otevírají dětské pokoje v přízemí. Větší část pozemku pokrývá optimisticky zelený pažit v závěru zakončený přístřeškem pro dvě auta. Toto gesto vychází pravděpodobnosti z blízkosti architektova ateliéru, kam je snazší dojít pěšky. Dominantou zahrady je nerezový bazén, který sleduje podélnou osu domu.
Zatímco exteriér je minimalisticky spartánský na formy a materiály, v interiéru rozehrává Rýzner mnoho příběhů a motivů. Dům je v podstatě showroomem, takže mu to nemám za zlé, avšak jistá střídmost (nebo přísnost) by neškodila. Interiér reprezentuje manýristický minimalismus, kdy už ani tak nejde o obsahový koncept, jako spíše o formu. Je to jistě stravitelnější forma pro laiky než vykonstruovaná minimalistická abstrakce. Touha použít a vyzkoušet různé materiály, "vychytané detaily" a zajímavé prostorové kompozice je na tak malé ploše třeskutá. Na jednom podlaží si můžete pohovět v křeslech od Miese, Eamese, Halabaly nebo v soudobém Briku. Vše je sice nadčasové, ale silný namíchaný koktejl by občas chtěl pauzu douškem minerálky.
Osobně řeším u plecháče dilema styku "špinavé" nosné konstrukce a "čistého" mobiliářového zařízení. U těchto styků postrádám jistou koncepci přístupu. V některých místech nabývám dojmu, že se vysoká kultura podřizuje nízké - do vln VSŽ plechu se zakusuje sofistikovaně vyřezaná dřevěná stěna, do nosného ocelového profilu exaktně zapasované sklo apod. Pravděpodobně jsou tato problémová místa daní za bezkonkurenční rychlost projekce a výstavby. Vše je ale řemeslně mistrně zvládnuto a zcela funkční. Rýzner je mistrem realizace. Občas se zaimprovizovalo.
Plecháč je výborný dům a to mimo jiné z toho důvodu, že plní edukativní funkci. Je mi sympatické, že se architekt Rýzner odhodlal učinit tak velkorysé gesto. Je mi samozřejmě jasné, co tím primárně sleduje, ale děkuji mu za soudobý příklad moderního domu v historické zástavbě města. Je to výborný příklad trvale udržitelného rozvoje, moderního bydlení a reprezentant demokracie. Rýzner si nevybral satelitní nebo příměstskou destinaci, ale ukázal, jak se má současné město rozvíjet. Nespolehnul se na osvědčené materiály, ale rozhodl se vyzkoušet neotřelá a ojedinělá řešení. Interiér domu je sice k nevydržení přesycený, avšak svůj účel 100% plní. Rýznerův OK PLAN se rozjel nezadržitelným tempem. Až bude některý z teoretiků psát dějiny české architektury, musí věnovat OK PLANu samostatnou kapitolu. Až bude "český Kotler" psát "český Marketing", musí OK PLANu věnovat samostatnou kapitolu. Jeho příběh je nesmírně zajímavý. Petr by řekl svou frázi "o zlaté lžíci", avšak ani ta neznamená jistý úspěch. OK PLAN jede!!! A plecháč je podle mě nejlepší dům, který zatím zrealizoval.
Jan KratochvílAUTORSKÁ ZPRÁVA

Stavba domu je provedena v blízkosti centra města Humpolce na úzké, podlouhlé parcele v mírném svahu o rozloze 430 m2 (včetně domu). Dům respektuje stávající uliční čáru a reaguje na výškovou úroveň okolní zástavby. Pozemek byl prodán investorovi jako problematicky využitelné plocha.
Objekt je čtyř podlažní s posledním podlažím ustupujícím. Zastavěná plocha domem je 72 m2 (6 x 12 m - venkovní rozměry). Dispozičně se jedná o dům 4+1 se zázemím, zahradou s venkovním nerezovým bazénem 5 x 2,5 x 1,5 m a přístřeškem na dvě auta.
Kostru tvoří ocelový žárově zinkovaný skelet v rastru 6 x 6 x 3 m. Objekt je obložen - potažen cortenovým plechem tl. 4 mm a kopility v 1. NP. V interiéru jsou veškeré nosné konstrukce přiznané - viz. ocelové nosníky, trapézové plechy, betonové tvárnice… Podlahy jsou betonové a dřevěné.
Celý interiér je doplněn atypickým nábytkem vyrobeným z MDF desek a opatřený bílou polomatnou barvou a typovým sedacím mobiliářem od renomovaných firem.
Technické provedení stavby:

Založení objektu je provedeno na patkách. Konstrukčně se jedná o skeletový systém v rastru 6 x 6 x 3 m. Vnitřní schodiště je jednoramenné dřevěné vyvěšené na lankách. Střechy jsou ploché z části ozeleněné a pokryté dřevěným roštem. Obvodový plášť je proveden z pur-panelů tl. 100 mm, z vnitřní části obloženým sádrokartonem s betonovou stěrkou a z venkovní části obložen cortenovým plechem tl. 4 mm. Ve spodní části stavby je plášť tvořen lisovaným sklem - kopility. Vytápění objektu je elektrické přímotopné, v interiéru je zakomponován teplovzdušný krb na dřevo. Celý objekt je klimatizován a nadstandardně zabezpečen. Výplně otvorů otvíravé jsou hliníkové, okna fixní jsou atypická kovová. Zasklení provedeno z tepelně izolačního skla k= 1,1, plněného těžkým plynem. Po celé výšce objektu je založeno technické venkovní "jádro".
Plot je vyzděný z tvárnic prolévaných betonem, které časem zmizí v popínavé zeleni z vnitřní i venkovní strany pozemku. Sadové úpravy byly provedeny na podzim roku 2004.

Na domě jsou aplikovány zásady:
(Manifest individuálního, moderního, udržitelného bydlení)

1. pozemek je v zastavěné části města - zahušťuje, využívá a doplňuje stávající zástavbu.
2. na domě jsou v maximální možné míře použité snadno recyklovatelné a rozebíratelné materiály - šroubovaná ocelová konstrukce, trapézový a cortenový plech, SDK, dřevo a sklo.
3. použité materiály a konstrukce jsou přiznané, patrná je přehlednost a jednoduchost nosného systému.
4. maximální propojení interiéru a exteriéru jak optické - formou prosklení, tak fyzické - formou výstupů v jednotlivých obytných místnostech na venkovní terasy. Maximální možné využití a ozelenění venkovních ploch.
5. otevřená flexibilní dispozice s velkým důrazem na funkčnost a využitelnost všech ploch, minimalizace chodeb a "hluchých" míst.
6. možnost domu pružně a bez výrazných stavebních nároků v jakékoliv místnosti reagovat na technický pokrok (založení venkovního technického jádra).
7. materiály na domě vyžadují minimální nároky na údržbu - exteriér: cortenový plech, sklo, hliníkové rámy, kopility, titanzinkový plech, betonové tvárnice… interiér: betonové stěrky na podlahách a stěnách, pozinkovaná ocelové kce, dřevěné obklady.
8. vnitřní klima domu je regulováno decentralizovanými řídícími jednotkami vytápění, kvalitním zasklením, screenovými roletami, klimatizací, kombinací pevných a otvíravých ploch s možností příčného provětrání (u takto koncipovaných domů je větší problém s chlazením než s vytápěním).
9. prostor na osobní automobily je řešen samostatně pomocí přístřešku (bez vytápění) s ozeleněnou střechou. Tento prostor je zároveň v létě využíván jako krytá terasa k domu.
10. nižší pořizovací náklady, důraz na provozní náklady, bezporuchové a jednoduché ovládání provozně zabudovaných technických zařízeních.
67 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Plechac
mowla
31.10.05 03:41
Checknout na vlastní oči
Petr Šmídek
31.10.05 03:16
Problem
Sailer Zdeněk
05.01.06 08:37
re Z
Martin Franěk
05.01.06 01:09
re:
Petr Šmídek
05.01.06 01:46
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od OK PLAN ARCHITECTS