Health Club Blue Orange

Health Club Blue Orange
Stavba a pozemek se nachází na ulici Tupolevova, leží na rozhraní čtvrtí Letňany a Čakovice, na spojnici mezi Tescem a Globusem. V sousedství se nachází různorodá zástavba rodinných domků, nevyužitého pozemku se zelení a při zadní hranici sousedství s areálem Avie.
Budova je umístěna v zadní části rovinného pozemku tak, aby byla vymezena distance od poměrně rušné komunikace. Před objektem se nachází parkoviště, které je od domu odděleno masivním pásem zeleně. Hlavní vstup se nachází v průčelní fasádě a navazuje na prostornou vstupní halu s recepcí. Zásobování objektu je v zadních partiích objektu. Objekt je obklopen zelení.
Objekt je dvoupodlažní. V přízemí se nachází hlavní vstup s recepcí, loby bar, restaurace s atriem, prostorné šatny pro klienty s komplexním relaxačním zázemím, čtyři squashové kurty, kardio fitness.
V podlaží jsou situovány kanceláře vedení, konferenční sál, beauty salon s širokou nabídkou kadeřnických a kosmetických služeb, hotel a dvě sportovní studia. Veškeré provozy jsou osvětleny denním světlem. Z jednotlivých prostorů je možný kontakt přes atria, terasy, balkony nebo ploché ozeleněné střechy s venkovním prostředím.
Architektonické prostředky jsou záměrně střídmé, základní kompozice je poskládána s hranolů. Jednotlivé tvary jsou záměrně podpořeny jinými materiály. Celým objektem prochází pohledový beton, dřevo, červená barva, nerez a sklo. Byla zde jednoznačná snaha o kombinaci tradičních materiálů netradičním způsobem.
Důraz byl kladen na kombinaci kvalitních "studených" a "teplých" materiálů, a řemeslný detail.
Celý objekt je zařízen atypickým nábytkem zhotoveným dle představ investora a doplněn typovým sedacím nábytkem od renomovaných firem (Vitra, Mascani, atd.)

Technické provedení stavby
Založení objektu je provedeno na základových železobetonových patkách a pasech. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitický skelet v kombinaci s monolitickými ŽB stropy a nosnými ŽB příčkami. Vnitřní schodiště je železobetonová deska s pohledovou úpravou betonu. Střecha je plochá pochozí z části ozeleněná. Obvodový plášť je proveden z cihel Porotherm s tepelnou izolací a dřevěným roštem. Vnější omítky jsou celoprobarvené v zrnitosti 1,0 mm. Veškeré výplně otvorů v 1. NP jsou hliníkové v systému DEAL technik. Ve 2. NP jsou výplně otvorů provedeny z eurooken. Zasklení provedeno z tepelně izolačního skla k= 1,1, plněného těžkým plynem. Veškeré zámečnické prvky jsou provedeny z oceli s úpravou žárovým zinkováním. Na podlahách je dřevěná dubová kantovka, v hlavních halách je použito exotické dřevo iroko. Osvětlení je zapuštěné v podhledech, které jsou z tahokovu a sádrokartonu.
Návrh sadových úprav a vlastní realizaci byl již řízen investorem.

Použité technologie
Velký důraz byl věnován technologickému vybavení objektu. Vytápění celého objektu je pomocí kondenzačního nerezového kotle a boileru od firmy Viessmann. Okenní a fasádní moduly jsou fixní, pouze nezbytně nutná plocha modulů je provedena otvíravá s možností provětrání objektu. Zasklení je provedeno tepelně izolačním sklem plněným kryptonem (k=1,1). Celkové tepelné pohodě objektu napomáhá orientace ke světovým stranám a dispoziční orientace místností. Jihozápadní prosklená fasáda přináší v zimním období pasivní tepelné zisky. V létě je negativní účinek slunečního záření minimalizován vnitřním zastíněním pomocí hliníkových žaluzií a bohatě dimenzovanou vzduchotechnikou a klimatizací. Stavebně je možno osadit venkovní hliníkové žaluzie. Celý objekt je napojen na centrální úpravu vzduchu a vybrané prostory jsou klimatizovány. V přechodovém období je možno pomocí těchto jednotek mírně tem- perovat. Elektro instalace v objektu jsou skryté pod omítkou a podlaze ve vodících kanálech. Osvětlení je v hlavních prostorech objektu řešeno pomocí stmívačů, které zajišťují příjemnou atmosféru, šetří zdroje a spotřebu energie.
V objektu je instalován systém EZS, EPS. Venkovní prostor je zabezpečen pohybovým kamerovým systémem. V celém objektu je provedena strukturovaná počítačová síť v optickém kabelu.
Samostatnou kapitolu tvoří cvičební stroje, které jsou na světové úrovni.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od OK PLAN ARCHITECTS