Fabrika hotel

Fabrika hotel
Stavební část:Ing. Pavel Hanzlíček
Adresa: Školní 511, Humpolec, Česká republika
Investor:MHA s.r.o.
Realizace:03/2010 – 12/2011
Zastavěná plocha:580 m2
Plocha pozemku:997 m2
Obestavěný prostor:10505 m3


Stavba je umístěna v centru města Humpolce, v zastavěné části poblíž Havlíčkova náměstí. Prostory slouží jako stravovací a ubytovací provoz a část komplexu je vymezena pro konference. Hlavní vstup do budovy je z ulice Školní.

Dispoziční řešení
Novostavba je postavena v místě, kde se původně nacházely objekty, které byly kompletně zbourány, a zároveň navazuje na stávající zrekonstruované sousední objekty. 
Celý objekt je šestipodlažní s jedním podzemním podlažím. Podzemní podlaží slouží jako hromadná garáž pro osobní vozidla. V prvním nadzemním podlaží je restaurace se zázemím a prostory pro centrální správu objektu. Druhé nadzemní podlaží je vyhrazeno pro konference. Prostory lze rozdělit až na 4 samostatné konferenční místnosti, s kapacitou 120 osob. V prostorách třetího až pátého nadzemního podlaží jsou hotelové pokoje se zázemím a wellness, šesté nadzemní podlaží je vyústění na střešní terasu. Celková ubytovací kapacita je 40 lůžek.

Konstrukční a materiálové řešení
Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonová konstrukce - sloupy, stěny, stropy, průvlaky. Do této konstrukce jsou provedeny z části vyzdívky z cihelných bloků tl. 200, 300 a 400mm - po obvodových stranách (parapety, zdivo vestavku, zdivo 1NP). Vnitřní dělící příčky a dělící stěny jsou tvořeny keramickými příčkovkami SUPERTHERM a vnitřními příčkovkami YTONG.

Vodorovné konstrukce
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny litými železobetonovými stropy, které jsou místně zesíleny železobetonovými průvlaky. Ve většině prostor je proveden SDK podhled, prostor nad podhledem je využit pro vedení vzduchotechniky a ostatních médií.

Vnitřní schodiště
Hlavní trojramenné schodiště je řešeno jako železobetonové v úpravě pohledového betonu se stupni s protiskluznou stěrkou. Ramena i stupně dvojramenného schodiště jsou řešeny jako prefabrikované, s povrchovou úpravou pohledového betonu.

Střešní konstrukce
Střecha nad celým objektem je plochá, s inverzní skladbou vrstev, hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů je přitížena kačírkem. Na části střech jsou řešeny pochozí dřevěné terasy.

Úpravy povrchů
Vnitřní
Povrch pohledových betonových konstrukcí je ošetřen čirým transparentním nátěrem. Na zděné stěny jsou použity štukové omítky s interiérovými malbami. Obklady stěn jsou v kombinaci keramické obklady (provozní zázemí), skleněné mozaiky (koupelny v hotelu), štípaná břidlice (wellness). V restauraci a vstupních prostorách jsou stěny obloženy dřevěnými podlahovými prkny a částečně černým plechem.
Podlaha v restauraci je dřevěná dubová třívrstvá, v konferenčním sále a pokojích jsou položeny kobercové čtverce.

Vnější
Fasádu tvoří zateplovací systém s celoprobarvenou stěrkovou omítkou a s tepelným izolantem z minerální vaty. Na fasádní systém je zčásti namontován předvěšený hliníkový tahokov a zčásti černé plechy  SARAYBOND. Plechy tvoří zároveň lemování oken a sokl kolem celé stavby do výše 1NP.

Výplně otvorů
Výplně otvorů jsou z hliníkového systému, se zasklením izolačním dvojsklem. 
Vnitřní prosklené stěny jsou s otevíravými dveřmi z hliníkových profilů a z bezpečnostního skla.
Vnitřní dveře jsou plechové s obložkovými zárubněmi, v provedení bílý lak. Dveře v restauraci jsou v dřevěném obkladu dle okolních stěn.
Pro osvětlení vnitřní chodby ve 3np jsou použity  tubusové světlovody Lightway.

Systém vytápění
Vytápění hotelu zajišťuje dvojice tepelných čerpadel Danfoss, která čerpají teplo ze země díky 5 vrtům z hloubky 150 metrů. Dvoukilometrový podzemní labyrint, ve kterém neustále proudí kapalina, v létě naopak slouží k ukládání tepla z hotelu do země. O klima v restauraci a konferencích se stará výkonná vzduchotechnika řídící nejen teplotu, ale i kvalitu vzduchu. K udržování tepelného komfortu v hotelových pokojích je zvolena netypická kombinace podlahového topení a stropního chlazení bez použití ventilátorů.
V objektu firmy MHA sousedícím s hotelem byla instalována plynová kogenerační jednotka, která má v havarijních případech zajistit hotelu dodávku elektřiny. Kogenerační jednotka však i v normálním provozu zásobuje elektřinou budovu MHA a vyrobené teplo je využíváno k vytápění jak MHA tak i hotelu.
V létě se teplo z kogenerační jednotky používá k chlazení hotelu prostřednictvím absorpční chladící jednotky. K teplotní regeneraci vrtů a předehřevu TUV se využívá také teplo z odpadních vod hotelu.
Složitý technologický systém je řízen pomocí systému B&R , který ovládá tepelná čerpadla, kogenerační jednotku, VZT jednotky, absorpční jednotku, vychlazování odpadních vod a klima ve všech prostorách hotelu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od OK PLAN ARCHITECTS