Rodinný dům u Slavonic

Rodinný dům u Slavonic
Rodinný dům ve Stálkově u Slavonic byl součástí výstavy Prostorový dům jako jeden ze šesti příkladů uspořádání vnitřního prostoru. Všechny projekty byly zpracovány na konkrétní situaci v zástavbě nebo ve volné krajině. V případě rodinného domu ve Stálkově byl i konkrétní investor, se kterým jsme prověřovali řadu variant. Návrh, prezentovaný na výstavě Prostorový dům investor nepřijal. Nakonec jsme po dalších alternativních návrzích spolupráci ukončili.
Koncepce domu vychází z prostředí České Kanady, charakteristické drsnou krajinou zvlněných luk s nevelkými skalními výstupy. Do prostoru formovaného shluky kamenů a terénních nerovností vsazujeme novou vlnu - dům, jako přirozený objekt zpola zakrytý porostem. Vnitřní prostory stavby jsou provedeny řadou různě velkých zářezů či otisků, které se vzájemně prolínají. Jejich vzájemné odečtení definuje hranice dutiny v substanci. Povrch stlačený velkou trojrozměrnou raznicí je ztvrdlý v podobě pohledového betonu. Výsledný prostor je dodatečně rozčleněn na jednotlivé místnosti vloženým dřevěným nábytkem nebo sklem. Největší průraz vytváří chráněný prostor atria, který se nejvýrazněji uplatňuje v konfrontaci s okolním přírodním terénem. Studie svým charakterem vychází z některých myšlenek přítomných v návrzích Prostorového domu Fredericka Kieslera a z objektů Eduarda Chillidy, které obohacuje o návaznost na krajinné okolí daného místa.
9 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
škoda
david s.
20.05.08 09:15
škoda
kubkac
23.05.08 07:59
žádná škoda...
thomas bad
23.05.08 10:37
škoda
david s.
23.05.08 03:18
Zajímavé názory
Špánek
25.05.08 09:10
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od HŠH architekti