Profesorské přednášky Evy Eisler a Jana Šépky

Zdroj
UMPRUM
Vložil
Tisková zpráva
06.12.2019 09:25
Praha

Jan Šépka

V pátek 6. prosince 2019 se na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 
posluchárna 115 uskuteční veřejná profesorská přednáška vedoucí Ateliéru K.O.V. UMPRUM doc. Evy Eisler a vedoucího Ateliéru architektury I. UMPRUM doc. Ing. akad. arch. Jana Šépky. Během svého vystoupení představí svou práci v oboru Architektura a design. Tímto vystoupením zároveň obhajují svou dosavadní činnost, aby jim mohl být udělen titul prof., profesor.
 
10:45 - Pozpátku v čase
 - Eva Eisler
 Na vybraných příkladech různých instalací práce Evy Eisler, kurátorských a výstavních projektech stručně představí šíři svých činností.

11:45 - Inspirace - Jan Šépka
Přednáška bude navazovat na právě vydanou monografii Jan Šépka: Inspirace. Název Inspirace je odvozen z autorského procesu geneze konkrétních témat, která byla materializována v konceptu jednotlivých architektonických zadání.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář