Jízdárna - multifunkční sál v Litomyšli

Jízdárna - multifunkční sál v Litomyšli
Jízdárna je jedním z objektů, který je součástí celkových úprav zámeckého návrší v Litomyšli. Zámek společně se soustavou historických staveb a přilehlými parky vytvářel po staletí zcela jedinečný areál, který v našem návrhu respektujeme. První údaje o stavbě jízdárny jsou z roku 1635. Po roce 1726 prováděl obnovu po požáru architekt F.M.Kaňka. V 70. letech 20. století proběhla rozsáhlá úprava celého objektu. Kvůli zajištění dostatečné únosnosti z důvodu plánovaného umístění archivu do prostoru podkroví jízdárny byl v rámci těchto úprav zbudován také betonový strop a krov.V našem návrhu jsme se snažili respektovat alespoň ty části historických konstrukcí, které se nám do dnešních dní dochovaly. Z uliční fronty se obnovila původní velikost okenních šambrán včetně venkovní bosáže. Ve štítové zdi byl zmenšen novodobý vstup do archivu. Historická budova jízdárny byla rekonstruována a vstupní portál byl restaurován. Funkce archivu byla v podkroví zachována.Od počátku zamýšlel investor vytvořit v objektu jízdárny multifunkční variabilní prostor, ve kterém lze pořádat koncerty pro komorní hudbu, promítaní filmů, konference i výstavy. Protože jsme chtěli co nejméně zasahovat do historicky cenné budovy, zvolili jsme koncept nového vloženého posuvného objektu, který může jízdárnu rozdělit, a umožnit tak rychlou proměnu funkce a akustiky. Nový objekt je složen ze dvou částí - posuvného čela a pevného korpusu. V korpusu jsou umístěny šatny účinkujících, prostor techniků a sociální zařízení pro hosty. Posuvné čelo pojíždí po kolejnicích v podlaze a jako paravan vymezuje prostor pro jednotlivé akce. Tímto způsobem můžeme nastavit proporce prostoru, a tím i jeho akustické parametry. (Vzhledem k dlouhé době dozvuku je změna velikosti a proporcí jediným efektivním řešením). Posuvné čelo slouží po odsunutí jako prostor techniků. Podlahu tvoří praktikábly, jež umožňují samostatný zdvih pódia, elevaci hlediště nebo individuální členění podlahy při výstavách. Scénická osvětlovací technika, akustické rezonátory a další potřebné prvky jsou umístěny na nezávislé konstrukci pod stávajícím betonovým stropem sálu. Všechny nové prvky jsou navrženy jako kombinace oceli a průsvitného laminátu lehce jantarové barvy. Z koncepčního hlediska se tedy jedná o jakýsi šperk, který je vsazen do prostoru zámecké jízdárny.
Od roku 2013 se v jízdárně uskutečnila řada akcí, jako například výstava ke 100. výročí narození Václava Boštíka, ale i několik dalších výstav, jako například výstava Umělecké besedy a řada koncertních představení i přednášek a konferencí.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
oou
Peter Koman
07.01.16 11:44
Rekonstrukce....
E. Ter-Akopowová
15.01.16 08:06
. . . moc hezké
Sl. Kuchovský
16.01.16 03:03
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od HŠH architekti