Blue Lecture Series - Jan Šépka

Zdroj
VŠVU
Vložil
Tisková zpráva
13.09.2021 18:15
Přednášky

Slovensko

Bratislava

Jan Šépka
Šépka architekti

Prednáškový cyklus BLUE LECTURE SERIES pokračuje prednáškou architekta a pedagóga Jana Šépku.
Prof. Ing. akad. arch. JAN ŠÉPKA (1969 v Praze) v roce 1995 vystudoval FA ČVUT a o dva roky později dokončil Školu architektury AVU. V roce 1994 inicioval spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce. V letech 1998-2009 je společníkem ateliéru HŠH architekti. Poté založil vlastní kancelář Šépka architekti. V letech 2004 -2014 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V letech 2014 – 2016 byl vedoucím Kanceláře projektů a soutěží na IPR v Praze a od roku 2014 vede ateliér A1 na UMPRUM, kde byl v roce 2015 jmenován docentem pro obor Architektura, v roce 2019 se v témže oboru stal profesorem. V roce 2006 byl editorem ročenky Česká architektura a v roce 2015 vydal knihu „Jak se dělá město“. V roce 2019 vyšla první publikace, která se monograficky zaměřuje na tvorbu architekta Jana Šépky s názvem Inspirace. Řada projektů, na kterých se podílel, získala ocenění v ČR i v zahraničí. K nejznámějším patří úpravy Horního náměstí v Olomouci, úpravy Jiřského náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum v Olomouci, vila v Berouně, vila Hermína, úpravy zámeckého návrší v Litomyšli, návrh národní knihovny v Praze, Pokoj v krajině v Modravě, Dům v sadu nebo instalace Vnímání v Českých Budějovicích.

Témou prednáškového cyklu BLUE LECTURE SERIES sú domy-koncepty. (konfigurácie - procesy - skladby - polohy - premeny - okraje - figúry - utajenia - anarchitektúra - modely)
Modely sú koncepčné návrhy a riešenia, kde cez jeden projekt ako príklad riešime širší záber, často priamo neobsiahnutý v zadaní. Odkrývajú nové polohy architektúry, ktorá síce vzniká na objednávku, ale nie je určená výhradne pre ňu samotnú.
Model je objekt, ktorý nám sprostredkúva pochopenie komplexných fenoménov cez ich zjednodušenie. Je v jednej polohe abstraktný aj konkrény, ideou, aj objektom. Zastupuje realitu nepriamou cestou. Isté situácie môžeme chápať ako modelové, prejavujú výsek reality a stávajú sa príležitosťou pre vznik precedensu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články