Biografie
1985–89 gymnázium na třídě kapitána Jaroše v Brně
1989–94
Fakulta architektury VUT v Brně, diplomní projekt u prof. Jiřího Gřegorčíka
1995–97
Atelier ERA, sdružení architektů Fixel & Pech
1997–2001
soukromá architektonická praxe
1997–2000
proděkan pro zahraniční styky, člen vědecké rady a kolegia děkana FA VUT v Brně
1997–2002
doktorand na FA VUT v Brně u prof. Ivana Rullera
1997–2007
odborný asistent na FA VUT v Brně
1998
autorizovaný architekt České komory architektů č. 2672
1998
člen DOCOMOMO International
1998–2008
člen redakční rady časopisu Stavba
2000–2014
sekretář DOCOMOMO CZ
2001
partner KNESL+KYNČL s.r.o. (od 2016 knesl kynčl architekti s.r.o)
2002–2009
člen Akademického senátu FA VUT v Brně
2004–2010
člen Registrační komise DOCOMOMO International
2007–2009
vedoucí Ústavu navrhování II na FA VUT v Brně
2009
habilitace na FA VUT v Brně
2010–14
člen vědecké rady na FA VUT v Brně
2011
člen Komise pro architekturu a územní plánování města Olomouce
2011–13
člen dozorčí rady NČA
2015
člen Brněnské ozvučné desky (BOD)

Realizace a projekty


0 komentářů
přidat komentář