Bytový dům Prostějov 02

Bytový dům Prostějov 02
Spolupráce:Jiří Janoušek / PROMED Brno, spol. s r. o. (prováděcí projekt); Pavel Hladík / Hladík a Chalivopulos, s. r. o. (statika); Jitka Špondrová (požárně-bezpečnostní řešení); Dušan Variš (ZTI, vytápění); Pavel Dočekal / KOMP, s. r. o. (elektroinstalace); Ivona Burešová / KLIMAKOM spol. s r.o. (klimatizace); Milan Tesař (hluk); Milan Zezula (dopravní řešení); Michal Obrtel (rozpočet)
Adresa: Olomoucká 17, Prostějov, Česká republika
Investor:ONE V s.r.o.
Projekt:2006 – 2007
Realizace:2008 – 2010
Užitná plocha:2336 m2
Zastavěná plocha:851 m2
Plocha pozemku:907 m2
Obestavěný prostor:9284 m3


Urbanistické řešení
Stavební parcela se nachází v blokové zástavbě širšího centra Prostějova, v těsném sousedství Vojáčkova náměstí s dominantou Národního domu od Jana Kotěry a vilou Josefa Kováříka od Emila Králíka. Novostavba bytového domu vyplňuje proluku na jedné z hlavních městských radiál navazující na vnitřní městský okruh – Olomoucké ulici. Jedná se o poměrně frekventovanou a hlučnou ulici, což mělo zásadní vliv na koncepci celého objektu. Dům je členěn do dvou hmot na společné podnoži: část A navazuje na uliční zástavbu v ulici Olomoucké, část B je umístěna v klidném vnitrobloku, kde ukončuje ulici Partyzánskou. Hlavní vstup do domu je z Olomoucké, vedlejší, společně s vjezdem do hromadných garáží, je situován do Partyzánské.

Architektonické řešení
Častým cílem víkendových výletů je pro Brňáky hrad Pernštejn. Romantický hrad situovaný na ostrohu nad řekou Svratkou byl založen ve 13. století a dodnes si uchoval pozdně gotickou až raně renesanční podobu z doby svého dokončení v 16. století, díky čemuž se zde také odehrává mnohá slavná česká pohádka. Pro děti je jednou z hlavních atrakcí hradu věž Barborka se čtyřmi různobarevnými okny natočenými do čtyř světových stran, které skýtají okouzlující výhledy na okolní kopce a lesy. Na barvě skla příslušného okna záleží, jaké roční období v okolí vnímáte.
Tímto zážitkem z dětství jsme se nechali inspirovat při návrhu fasády schodišťové haly. Pomocí barevných skel jsme se snažili vytvořit svěží jarní náladu v kteroukoliv roční dobu, i když za okny prochází jedna z nejrušnějších a nejprašnějších prostějovských ulic. Jinak střídmá hranolovitá stavba s bílou omítkou a pravidelným rastrem oken tak získala výrazný akcent, který se stal jejím hlavním poznávacím znakem. Dům se v průběhu dne a noci stále mění a vytváří pocit dynamického loga sebe sama. Barevná hra žluté se dvěma odstíny zelené se propisuje i do dvorní části domu ve formě různobarevných obkladových hliníkových kompozitních desek.
Část A je pětipodlažní, jednotlivé byty (12 bytových jednotek – vždy po čtyřech 2+kk, 4+kk a 5+kk) jsou přístupné ze společné převýšené prosklené haly. Část B je drobná čtyřpodlažní stavba ve vnitrobloku s třemi bytovými jednotkami 3+kk. Obě části jsou propojeny krytým přízemím, ve kterém jsou umístěny společné garáže, sklepní kóje a zázemí domu, střecha nad garážemi slouží jako pobytové terasy bytů ve 2. NP. Hlavní obytné místnosti všech bytů ve vyšších podlažích jsou doplněny velkoryse vyloženými balkony s barevným obkladem.

Konstrukční a materiálové řešení

Objekt je založen na základové desce a pilotách. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických bloků v celkové tloušťce 450 mm, resp. 300 mm pro vnitřní zdivo, příčky z keramických příčkovek tl. 100 mm, resp. 150 mm. Stropní konstrukce jsou železobetonové, monolitické, střechy jsou ploché, se svrchní vrstvou z kačírku. Schodiště je provedeno jako železobetonová monolitická deska s nadbetonovanými stupni, které jsou obloženy žulovými deskami. Prosklená stěna je řešena atypicky jako ocelová konstrukce s hliníkovými okenními rámy, zasklení je provedeno izolačním dvojsklem a doplněno barevnými fóliemi. Ostatní okna jsou plastová. Podlahy v obytných místnostech jsou plovoucí laminátové, v hygienických místnostech je použita keramická dlažba. Pojížděná podlaha v garážích je tvořena betonovou mazaninou, terasy jsou dlážděny betonovou dlažbou.
10 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Skvělý dům
komisar_wolf
18.03.13 10:05
Hmmm
ferdos
19.03.13 01:14
re
petr
19.03.13 10:22
Re: re: Petr
ferdos
19.03.13 11:28
Mno...
Winter
19.03.13 01:46
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od knesl kynčl architekti