Dopravní terminál Nové Město na Moravě

Dopravní terminál Nové Město na Moravě
Adresa: ul. Nádražní, Nové Město na Moravě, Česká republika
Investor:Nové Město na Moravě
Projekt:2009–2011
Realizace:2011–2012
Zastavěná plocha:439 m2
Plocha pozemku:12000 m2


Spolupráce: Tomáš Pavlíček; Filip Balcar (stavebně-technické řešení); Dušan Fialka / FEVIA (statika ocelových konstrukcí); Jitka Špondrová (požárně-bezpečnostní řešení); Milan Zezula (doprava); Jan Vrba (vodovod, kanalizace); ELQA (venkovní rozvody NN, VO, slaboproud)
Dodavatel: JCZ, s. r. o.
Nové Město na Moravě je významným regionálním centrem Českomoravské vrchoviny a s růstem jeho turistického významu úzce souvisí potřeba zkvalitňování veřejné vybavenosti i poskytovaných služeb. Nový dopravní terminál sdružuje vlakovou a autobusovou dopravu do jednoho místa – u stávajícího vlakového nádraží v severovýchodní části města – a stává se důstojnou novodobou „bránou do města“.
Původní výpravní budova z počátku 20. století byla očištěna od veškerých nepůvodních přístaveb a byla celkově stavebně obnovena a modernizována tak, aby vzniklo důstojné provozní zázemí pro cestující i pro potřeby Českých drah, odpovídající současným požadavkům co se týče kvality a komfortu cestování. Nově byly provedeny zastřešení nástupišť lehkou ocelovou konstrukcí a organizace dopravy v přednádražním prostoru, kde vzniklo 5 autobusových zastávek (z toho 3 kryté), 4 odstavná stání pro autobusy a odstavné parkoviště P+R.
Terminál je součástí širší dopravní koncepce města a měl by v budoucnu být jedním ze tří kloubů celého systému.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od knesl kynčl architekti