Rodinný dům Černá Pole 02

Rodinný dům Černá Pole 02
Spolupráce:Jiří Janoušek, Filip Balcar / KAJAK, s. r. o. (prováděcí projekt); Pavel Hladík / Hladík a Chalivopulos, s. r. o. (statika); Jitka Špondrová (požárně-bezpečnostní řešení); Martin Řezníček (ZTI, vytápění, vzduchotechnika); Marek Ščobák / Spectrum, s. r. o. (elektroinstalace); Milan Zezula (doprava); Michal Obrtel (rozpočet)
Projekt:2010-11
Realizace:2011-12
Užitná plocha:475 m2
Zastavěná plocha:177 m2
Plocha pozemku:419 m2
Obestavěný prostor:1842 m3


Přestavbou rodinného domu z předválečného období, v tradičním objemu i architektonickém pojetí, vznikla moderní, esteticky nadčasová městská vila odpovídající požadavkům současného bydlení.

Urbanistické a architektonické řešení
Rodinný dům se nachází ve vyhledávané vilové čtvrti nedaleko centra města, v blízkosti městských parků Lužánky či Schreberovy Sady a slavné vily Tugendhat. Jedná se o koncový dům řadové zástavby tvořené několika vzhledově i objemově blízkými domy z 30. let minulého století. Navržená přestavba do značné míry respektuje původní stavbu dvoupodlažního, podsklepeného domu s částečně obytným podkrovím. Směrem do zahrady je dům půdorysně rozšířen předsazenou, částečně krytou terasou s přístupem do zahrady a k bazénu, směrem do ulice je členěn terasami, které vznikají ustupováním vyšších podlaží. Členitost jižní (uliční) fasády je zklidněna horizontálními pásy oken, jednoduchou severní (dvorní) fasádu obohacuje tvarová hra oken, jejichž velikost a rozmístění odpovídají dispozičnímu uspořádání interiéru. Západní fasáda domu je doplněna přístavbou vstupní části s komunikačním jádrem. Tvarově bohatá stavba je sjednocena bílou omítkou v kombinaci s tmavě šedými okenními rámy.

Dispoziční řešení
Navržená přestavba zůstává dvoupodlažní, podsklepená, s rozšířeným podkrovím. Dům byl původně dvougenerační, se dvěma identickými bytovými jednotkami ve dvou podlažích, po rekonstrukci slouží čtyřčlenné rodině s možností ubytování návštěv. Společenská část domu je situována do zvýšeného přízemí tvořeného vstupní halou a obytným prostorem, který je opticky rozdělen kuchyní na část obytnou a jídelnu. Na jídelnu navazuje částečně krytá terasa, která zvětšuje užitnou plochu interiéru, zejména v letních měsících. Pracovna rodičů, přístupná ze schodišťové haly, poskytuje maximum klidu a soukromí. Klidová část je přemístěna do patra, kde jsou od sebe jasně odděleny ložnice pro rodiče a pokoje pro děti. Rodiče i děti mají samostatnou hygienickou jednotku a šatnu. Podkroví je řešeno jako zázemí pro hosty, popř. v budoucnu bydlení pro jedno z dětí. Sklepní prostory jsou rozšířeny pod terasu o sklad a vinný sklípek, dále obsahují technické zázemí domu a skladovací prostory, z ulice je přístupná garáž pro dva automobily.
V zahradní části byl doplněn venkovní bazén s protiproudem o rozměrech 3,25 × 5,20 m, část zahrady zůstala zatravněna.

Konstrukční a materiálové řešení
Původní nosná konstrukce domu je v převážné míře zachována. Svislé nosné zdivo z plných cihel bylo z větší části ponecháno a staticky zajištěno, případně bylo doplněno novým z keramických tvárnic. Strop nad suterénem tvoří původní cihelné klenby, stropy nad obytnými podlažími jsou dřevěněné trámové, vyztužené spřaženou železobetonovou deskou (hřebíková metoda), zastřešení 3. NP je plochou střechou s nosnou konstrukcí z dřevěných trámů, část střechy navazující na sousední objekt je sedlová, s krokvovou konstrukcí a krytinou z pálených tašek. Nové vnitřní příčky jsou provedeny z keramických tvarovek. V rámci stavebních úprav byla odstraněna veškerá schodiště, nové venkovní schodiště je železobetonové, přímé, hlavní vnitřní schodiště je železobetonové, dvouramenné s přímými rameny. V domě je nově vybudována zdvižná plošina propojující všechny výškové úrovně, s boční stanicí v úrovni terénu. Podlahy jsou provedeny jako těžké plovoucí s nášlapnou vrstvou z vinylu, případně dřevěnou, v mokrých provozech je položena keramická dlažba. Okna jsou hliníková v antracitové barvě, s izolačními trojskly, vstupní dveře jsou rovněž hliníkové, vnitřní dveře dřevěné.
V rámci rekonstrukce bylo provedeno kompletní zateplení objektu - jak podlah a stropů, tak obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem - tepelnou izolací z minerální vlny, finální povrchová úprava je tenkovrstvá omítka v bílé barvě.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od knesl kynčl architekti