Rodinný dům Svinošice 01

Rodinný dům Svinošice 01
Spolupráce:Radoslav Král, Leona Králová / PROMED Brno, spol. s r. o. (prováděcí projekt); Pavel Hladík / Hladík a Chalivopulos s. r. o. (statika); Jitka Špondrová (požárně-bezpečnostní řešení); Ladislav Pilař / HP consult, s. r. o. (ZTI); Dušan Variš (ZTI); Josef Bahr, Ivona Burianová, Lenka Marková / KLIMAKOM, s. r. o. (topení, VZT); Pavel Dočekal / KOMP, s. r. o. (elektro); Milan Zezula (doprava); Michal Obrtel (rozpočet)
Dodavatel: ORAK - stavební společnost s.r.o.
Adresa: Svinošice 154, Svinošice, Česká republika
Projekt:2005-06
Realizace:2007-08
Užitná plocha:365 m2
Zastavěná plocha:323 m2
Plocha pozemku:2580 m2
Obestavěný prostor:1521 m3


Tři objemy - tři funkce - tři venkovní prostory. Každé hmotě je přiřazena odlišná konstrukční výška i barva omítky.

Architektonické řešení
Jednopodlažní částečně podsklepený rodinný dům 5+1 s integrovanou dvojgaráži je umístěn v horní části svažitého pozemku, s přístupem z místní komunikace, vstup do domu je ze západní strany. Základní půdorysné rozměry objektu jsou ve směru severojižním 26,8 m a ve směru západovýchodním 24,4 m. Hmotově je dům tvořen třemi hranoly rozdílné výšky, které jsou vůči sobě pravoúhle natočeny tak, aby vytvářely vhodné podmínky z hlediska provozu, osvětlení a orientace ke světovým stranám.
Vstupní podlaží je členěno do tří křídel, které odpovídají základnímu funkčnímu členění domu: část společenská obsahuje hlavní obytný prostor s jídelnou, část klidová sestává ze tří ložnic, pracovny, šatny a hygienického zázemí, technická část zahrnuje dvoumístnou garáž.
Suterén se uplatňuje v pohledu ze zahrady, kde svah umožňuje vytvoření terasy s přímým vstupem z 1. PP na terén, nacházejí se v něm relaxační prostory a technické zázemí domu.

Konstrukční a materiálové řešení
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, se základovou spárou na rostlém terénu. Svislé nosné konstrukce jsou zděné v tloušťce 440 mm obvodové zdivo, resp. 300 a 240 mm vnitřní nosné konstrukce, překlady v nosném zdivu jsou buď keramické systémové, nebo monolitické železobetonové. Vnitřní dělící příčky jsou provedeny rovněž z keramických příčkovek, se systémovými překlady. Stropní konstrukce nad suterénem i přízemím jsou provedeny jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm, střechy jsou ploché, s minimálním sklonem 1%. Vnitřní schodiště je jednoramenné, lomené, venkovní schodiště jednoramenné, přímé, obě jsou provedeny jako monolitické železobetonové. Okna a dveře v obvodovém plášti jsou dřevěná, zasklená izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou buď protipožární, nebo truhlářské interiérové, lakované. Veškeré zámečnické konstrukce jsou navrženy nerezové, klempířské výrobky jsou z měděného plechu. Fasáda objektu je tvořena probarvenou minerální omítkou.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od knesl kynčl architekti