Superstudio 2020 - 1. kolo

10. ročník unikátní architektonické soutěže pro studenty

V pátek 28. února 2020 v 15:00 hodin se online zveřejní zadání letošního Superstudia. Do soutěže se doposud přihlásilo 135 týmů, které budou mít na zpracování projektu pouhých 24 hodin. Odevzdání projektů před porotami 1. kola se uskuteční o den později 29. února 2020 v 15:00 hodin. Finálové kolo se v pražském CAMPu uskuteční o týden později.

Porota Ostrava
Jiří Mika vystudoval Fakultu architektury ČVUT, po studiích pracoval mimo jiné ve Vídni v týmu atelieru RLP na projektu vídeňského dřevěného mrakodrapu HoHo. Jako architekt na volné noze navrhuje především bytové domy, jako doktorand zkoumá fenomén “shrinking cities” a pořádá akce pro prezentaci architektury široké veřejnosti. Superstudia se sám jako student několikrát úspěšně účastnil.
Aleš Student vystudoval v Brně a Praze, později vedl vlastní ateliér ARCH'AL. Stál u zrodu Katedry architektury na Stavební fakultě VŠB a dlouhé roky byl jejím vedoucím. Mimo jiné je znám i z televizního pořadu Bydlení je hra.
Martin Náhlovský je hlavním architektem ostravské pobočky studia Master Design, které představuje především spojení architektů, projektantů a odborníků na grafiku, statiku, inženýring a realizaci staveb. Mají za sebou realizaci množství rodinných domů, na které se ve své práci i přednostně soustřeďují, ale projektují i administrativní budovy či kompletní interiéry.

Porota Praha
Anna Beata Háblová působí jako architektka, urbanistka, spisovatelka a také básnířka. V roce 2017 jí vyšla komiksovo-vědecká kniha Města zdí o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu k městu. V její poslední knize Nemísta měst z roku 2019, kterou sama autorka označuje za žánrový experiment, zkoumá opomíjené, pomíjivé a míjené místa měst. Mimo jiné napsala také básnické sbírky Kry, Rýhy a Nevypínejte. Přispívá do Ranních úvah na ČRo Vltava, publikuje básně v literárních časopisech a v kulturním centru Dominikánská 8 moderuje večery s tématy poezie, umění a architektury.
Martin Rusina a kancelář Rusina Frei architekti od roku 2013 dokazují, že jsou schopní obsáhnout projekty rozličných měřítek od návrhu muzejní expozice přes rodinný dům až po velké urbanisticko-krajinářské projekty. Mají zkušenosti s projektováním nejen v České republice, ale také v Německu, Francii či Švýcarsku. Mnoho ze svých projektů realizuji na základě umístění v architektonických soutěžích. Cílem kanceláře je vytvářet architekturu vycházející z historických a společenských souvislostí a zohledňující člověka i přírodu. Jejich stavby vytvářejí vztah nejen se svými uživateli, ale i svým okolím.
Růžena Šenoldová je mladá architektka, urbanistka a občasná fotografka původem z Prahy, ale už čtvrtým rokem žijící v Curychu s mezinárodním backgroundem, vášní pro projekty převážně větších měřítek (urbanismus, bytové komplexy) a fascinací pro pohyb ve všech možných formách. První stáží prošla u H3T, významný vliv měl Petr Moráček z Mimosa Architekti a Zdeněk Jiran z JPA Architekti. V pozici soutěžní architekty v roce 2017 vyhrála pro ateliér Schäublin Architekten ve spolupráci s Gäumann Lüdi Von Der Ropp Architekten projekt Zentrum Toedi s cca 170 byty a domovem důchodců, na jehož rozpracování se zásadně podílela do konce roku 2019. Atmosféru Superstudia si sama vyzkoušela v pozici soutěžící v roce 2013, kdy společně s Janem Novotným a Jakubem Sýkorou získali 3. místo.

Porota Liberec
Jana Janďourková-Medlíková pochází z Nové Paky, ale po studiích v Brně se rozhodla zakotvit v Liberci. Jako architektka se neomezuje na žádné měřítko a touha po utváření kvalitního prostředí pro život se propisuje i do jejích občansky angažovaných aktivit. Je členkou Rady architektů města Liberce a Výboru pro územní plánování a dopravu. Spoluzaložila a vede liberecký ateliér Atakarchitekti.
Ida Chuchlíková je architektka a urbanistka, která se po absolutoriu na Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, stážích a praxi v Praze jako jedna z mála vrátila do rodného města - Jablonce nad Nisou. S cílem kultivovat veřejný prostor města a krajiny jako členka spolku PLAC, polovina architektonické dílny IUCH architektura a v mnoha dalších rolích aktivně vstupuje do místního dění nehledě na fakt, že je právě na mateřské dovolené.
Jiří Lukáš je liberecký rodák, jeden z 947 absolventů FUA TUL a jeden z mála, koho vítr z hor po diplomu nikam neodvál. Již během studia prokázal vytříbený archi-cit sesbíráním mnoha cen za své projekty. Spolupracoval s několika libereckými architekty a nyní se věnuje své vlastní praxi jrlks. Kromě precizních detailů, vizošek a modelů i truhlařinu umí.

Porota Brno
Jakub Kynčl reprezentuje brněnskou architektonickou kancelář knesl kynčl architekti, kterou od roku 2001 vede spolu s Jiřím Kneslem. Práce této kanceláře je nejenom velice kvalitní, ale také širokospektrální - typologicky i měřítkem. V průběhu let působil ve vícero funkcích na Fakulta architektury VUT / Faculty of Architecture BUT v Brně, například jako proděkan pro zahraniční styky, člen akademického senátu a později i člen vědecké rady. Za zmínku stojí také jeho působení v organizaci Docomomo International.
Petra Hlaváčková spoluzaložila v roce 2010 nezávislou platformu 4AM Fórum pro architekturu a média, kde se věnuje dramaturgii a tvorbě výstav. Jako spoluautorka a hlavní koordinátorka se podílela na projektu BAM - Brněnský architektonický manuál, který přinesl komplexní pohled na vývoj Brna v meziválečné době a taky alternativní nástroj jeho poznáni. Zaobírá se také publikační činnosti v odborných periodicích a denících jako např. Art+Antiques, A2larm.cz, Era21, Euro, Rovnost, Deník Referendum, A2 či artalk.cz.
Jan Hora je jedním ze třech architektů vedoucích mladé, ale vysoce oceňované architektonické studio ORA. Spolu s Janem Veisserem a Barborou Horovou cílí svou pozornost na maloměsto, zkoumají a pracují s kontextem, ať už jde o kontext kulturní, historický nebo geografický. Snaží se o maximální zachování původního a také dbají na i ten nejmenší detail. Jejich snahu navrhovat Originální Regionální Architekturu se jim daří plnohodnotně naplňovat.

Porota Bratislava
Roman Žitňanský je architekt s medzinárodnými i domácimi pracovnými skúsenosťami, z čoho najviac vyniká mnohoročné pôsobenie v Barcelone. V súčasnosti sa venuje nielen svojmu vlastnému architektonickému štúdiu, ale i práci v Metropolitný inštitút Bratislavy, kde zároveň vedie Útvar verejného priestoru. V jeho prácach je silný záujem o sociálny aspekt architektúry, udržateľnosť vo všetkých smeroch, genius loci a celkový kontext.
Lívia Gažová má za sebou širokú škálu aktivít spojených s popularizáciou architektúry. Pôsobí v občianskom združení Punkt, vedie občianske združenie Centrum architektúry v rodných Piešťanoch, kde sa aj angažuje v rôznych projektoch, týkajúcich sa napr. verejných priestorov. Spolu s Milotou Sidorovou sa venuje rozhlasovovej relácii Živé mesto_FM na Rádiu_FM, zaoberajúcej sa urbanizmom, architektúrou, ako i súčasnými problémami zahrňujúcimi mesto z rôznych aspektov. Okrem iného, spolupracuje s organizáciou Čierne diery. Z tejto spolupráce vznikla aj lesná sauna v Spišskom Hrhove.
Richard Kilo z architektonického štúdia Kilo / Honč, ktoré vedie spolu s Matejom Hončom, reprezentuje mladú generáciu architektov. Štúdio ponúka neštandardné riešenia, či už to priestorové alebo materiálové, ich pohľad na architektúru je striedmy, no atraktívny. Z ich najaktuálnejších realizácii srší svieža nápaditosť, kde napr. u interiérov bytov nejde len o spojenie viacerých monofunkčných jednotiek, ale celý priestor sa správa ako jeden veľkorysý, viacúčelový modifikovateľný celok.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články