Biografie
1982-86 Gymnázium v Bučovicích
1986-91
FA VUT v Brně, diplomní projekt u prof. Jiřího Gřegorčíka
1991-94 UAD STUDIO, Brno
1994-2001 soukromá architektonická praxe
1998-2009
odborný asistent a člen Akademického senátu na FA VUT v Brně
1999 autorizovaný architekt České komory architektů č. 2724
2001-dosud partner KNESL+KYNČL s.r.o. (od 2016 knesl kynčl architekti s.r.o.)
2002-05 předseda Akademického senátu; člen kolegia děkana FA VUT v Brně

Realizations and projects


0 comments
add comment