Ceny Vladimíra Karfíka za období 2008–2010 uděleny

Source
Blok architektů a výtvarníků
Publisher
Tisková zpráva
24.01.2011 18:30
Jiří Hrůza
Štefan Svetko
Jiří Knesl
Jakub Kynčl
knesl kynčl architekti

21. ledna byly na radnici statutárního města Zlína slavnostně uděleny Ceny Vladimíra Karfíka za období 2008 – 2010.

Cenu pro Štefana Svetka převzala jeho manželka.
Cena za celoživotní architektonické a urbanistické dílo byla udělena ing. arch. Štefanu Svetkovi, in memoriam.
Štefan Svetko patřil k čelným tvůrcům slovenské architektury 2. poloviny 20. století. Byl autorem urbanistických plánů mnoha slovenských měst a jejich čtvrtí, postavil řadu výrazných bytových i společenských staveb, mezi nimiž dominantní místo patří budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě, jež byla ve veřejné anketě oceněna jako Stavba 20. století na Slovensku. Byl předsedou Svazu slovenských architektů, ovšem v době normalizační byl vyloučen z veřejného života. Po roce 1989 patřil k zakladatelům Spolku architektů Slovenska a k iniciátorům vzniku Slovenské komory architektů.

Cena za celoživotní dílo v oblasti teorie urbanismu a architektury byla uděleny ing. arch. Jiřímu Hrůzovi, CSc.
Jiří Hrůza se věnoval urbanismu nejrůznějších regionů celého Československa, jeho hlavním zájmem však byla Praha, kde působil na Útvaru hlavního architekta. Proslul však především jako teoretik urbanismu, který vydal dlouhou řadu publikací, mezi nimiž za nejvýznamnější lze považovat Budoucnost měst, Teorie města, Města utopistů či Město Praha.

Cena za realizované dílo byla udělena ing. arch. Jiřímu Kneslovi a doc. ing. arch. Jakubu Kynčlovi za rodinný dům v Kuřimi.

Cenu Vladimíra Karfíka založil v roce 1991 Blok architektů a výtvarníků. Cena je udělována každé 3 roky osobnostem a stavbám, které nejvíce souzní s pojetím architektury, které představovala osobnost Vladimíra Karfíka – stavby racionální, efektivní a logické v konstrukci, funkci i výrazu. K jejím laureátům patří mj. Karel Prager, Eva Jiřičná, Marián Marcinka či Ivan Bergmann. Vzhledem k tomu, že Blok architektů a výtvarníků má českou a slovenskou sekci, jsou návrhy nominací zastoupeny vždy z obou zemí.
Letos poprvé byla Cena Vladimíra Karfíka předávána ve spolupráci se statutárním městem Zlín. Plakety laureátům předal primátor města, pan Miroslav Adámek a hlavní architektka města, paní Dagmar Nová.
ing. arch. Zbyšek Stýblo
jednatel Bloku architektů a výtvarníků
0 comments
add comment