Obnova Kaple svatého Rocha

Obnova Kaple svatého Rocha
Spolupráce:Nelly Komendová (stavebně-historický průzkum); Pavel Hladík (statika); František Pospíšil (statika ocelových konstrukcí); Miluše Pospíšilová (sanace vlhkého zdiva); Michal Obrtel (rozpočet)
Address: Mařatská hora, Jarošov, Uherske Hradiste, Czech Republic
Investor:Městský úřad Uherské Hradiště
Project:2007-08
Completion:2009
Built Up Area:100 m2
Price:2 500 000 CZK


Kaple sv. Rocha se tyčí nad vinohrady na vrcholu Mařatského kopce (345 m n.m.) nad Uherským Hradištěm, v katastru Jarošova, v místě s jedi- nečným výhledem na město a na rovinu kolem řeky Moravy směrem k Hodonínu. Byla postavena koncem 17. století jako pomoc k odvrácení božího hněvu a překonání morové epidemie, která sužovala město v druhé polovině roku 1680. V současnosti slouží především jako poutní místo k příležitostným bohoslužbách a slavnostem.

V průběhu zpracování projektu jsme zjistili, že se nejedná o kapli, ale že stávající objekt je torzem barokního kostela, jehož historie je poměrně pohnutá: v roce 1715 byla přistavěna věž s jedním zvonem, zcela dokončen byl až v roce 1740, avšak krátce na to, v rámci josefínských reforem v roce 1786, byl zrušen a odsvěcen. Poté byla rozebrána věž s předsíní a objekt sloužil jako prachárna pro městskou posádku. Od roku 1875 se začaly ke kapli konat pravidelné pouti. První památková obnova stavby byla provedena na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století a byla dokončena v roce 1931. Po druhé světové válce se kaple ocitla uprostřed vojenského prostoru a v průběhu dalších let byla silně poničena (městu byla armádou předána až roku 2003). Druhá obnova proběhla koncem šedesátých let, kdy kaple dostala víceméně dnešní objem a podobu. K završení této stavební etapy došlo v průběhu sedmdesátých let osazením soch do připravených výklenků a umístěním keramické trojúhelníkové mozaiky na průčelí (pravděpodobně z dílny Vladislava Vaculky).

Poslední, celkově již třetí rekonstrukce se soustředila především na celkovou stavební obnovu objektu s přihlédnutím k duchovnímu potenciálu celé lokality. Prostor kaple se opticky otevřel prosklenou stěnou v místě obnoveného vítězného oblouku, jež odděloval kněžiště od hlavní lodi. Prosklená stěna je chráněna zámečnicky zpracovanou, černě natřenou železnou mříží, která svou strukturou připomíná slovácké krajky; tento ochranný prvek umožňuje pronikání denního světla a zároveň větrání objektu v teplých dnech. Zatravněný předprostor kaple je vymezen zídkou z místního černo-žlutě žíhaného pískovce (kamenolom Bzová) v půdorysné stopě původního kostela, který bude nadále sloužit k pořádání svátečních bohoslužeb či jiných společensko-kulturních akcí.

V budoucnosti se má kaple stát centrem plánovaného přírodně-kulturního a rekreačního areálu Park Rochus.
0 comments
add comment

more buildings from knesl kynčl architekti