Rodinný dům Svinošice 02

Rodinný dům Svinošice 02
Spolupráce:Radoslav Král, Leona Králová / PROMED Brno, spol. s r. o. (prováděcí projekt); Pavel Hladík / Hladík a Chalivopulos s. r. o. (statika); Jitka Špondrová (požárně-bezpečnostní řešení); Ladislav Pilař / HP consult, s. r. o. (ZTI); Dušan Variš (ZTI); Josef Bahr, Ivona Burianová, Lenka Marková / KLIMAKOM, s. r. o. (topení, VZT); Pavel Dočekal / KOMP, s. r. o. (elektro); Milan Zezula (doprava); Michal Obrtel (rozpočet)
Dodavatel: ORAK - stavební společnost s.r.o.
Address: Svinošice 154, Svinošice, Czech Republic
Project:2005-06
Completion:2007-09
Area:527 m2
Built Up Area:439 m2
Site Area:5370 m2
Built Up Space:2836 m3


Urbanistické řešení
Rozlehlá parcela se nachází v severní části obce Svinošice, na úpatí Dubového kopce, která je charakteristická řídnoucí zástavbou rodinných domů a chat postupně přecházející v les. Na dlouhém svažitém pozemku s jihovýchodní orientací byly současně postaveny dva rodinné domy: dům (01) pro dceru s rodinou sestávající ze tří kubických hmot rozdílné výšky a barvy, který je umístěn v horní části pozemku, v návaznosti na místní komunikaci, a dům rodičů (02) umístěný uprostřed pozemku, který je přístupný příjezdovou cestou klesající podél plotu.

Architektonické a dispoziční řešení
Rodinný dům 02 je reprezentativním sídlem, které umožňuje setkávání široké rodiny, přátel i obchodních partnerů. Dvoupodlažní, částečně podsklepený dům 7+1 s integrovanou dvougaráží využívá přirozený sklon terénu, vnitřní prostory jsou uspořádány s ohledem na výhled do krajiny a soukromí jejich obyvatel. Vstupní podlaží zaujímá velkorysá společenská zóna: prostorná vstupní hala s horním osvětlením vymezená zaoblenou stěnou a schodištěm přechází v hlavní obytnou část doplněnou jídelnou a kuchyní; místnosti jsou orientovány na jihovýchod, s možností výstupu na terasu a dolů do zahrady. Na opačné straně se nacházejí hostinský pokoj, pracovna, technické zázemí a zázemí pro personál. Horní patro je čistě privátní zónou, která zahrnuje dvě ložnice se samostatnými koupelnami a šatnou, doplněné terasami. Suterén se uplatňuje v pohledu ze zahrady, kde svah umožňuje vytvoření terasy s přímým vstupem na terén; nacházejí se v něm pánský klub s kulečníkem a krbem, relaxační prostory s vnitřním bazénem, saunou a vířivkou a technické zázemí domu. Odpočinková zóna navazuje na venkovní bazén.

Konstrukční a materiálové řešení
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, se základovou spárou na rostlém terénu v několika úrovních. Svislé nosné konstrukce jsou zděné v tloušťce 440 mm pro obvodové zdivo, resp. 300 a 240 mm pro vnitřní nosné konstrukce, překlady v nosném zdivu jsou buď součástí stropních desek, nebo keramické systémové. Vnitřní dělící příčky jsou provedeny rovněž z keramických příčkovek, se systémovými překlady. Stropní konstrukce nad suterénem i přízemím jsou provedeny jako monolitická železobetonová deska, stropní konstrukce 2. NP je tvořena lepenými dřevěnými trámy. Vnitřní schodiště je jednoramenné, zatočené, tvořené železobetonovou deskou s nadbetonovanými stupni. Venkovní schodiště propojující terasu v 1. NP a okolí venkovního bazénu je jednoramenné, přímé, železobetonové. Na severní straně objektu je umístěna rampa do 1. PP, která svým tvarem kopíruje zakřivení fasády. Okna a dveře v obvodovém plášti jsou dřevěná, zasklená izolačním dvojsklem. Fasáda objektu je tvořena minerální omítkou.
10 comments
add comment
Subject
Author
Date
re
filip medek
01.07.10 09:39
no jak..
M
01.07.10 09:53
okno
mIkI_n
01.07.10 12:50
krajina?
michal
01.07.10 04:34
show all comments

more buildings from knesl kynčl architekti