Rodinný dům Slavkov 02

Rodinný dům Slavkov 02
Spolupráce:Filip Balcar (stavebně-technické řešení); Pavel Hladík / Hladík a Chalivopulos (statika); Jitka Špondrová (požární ochrana); Dušan Variš (zdravotní technika, vytápění); Vítězslav Vaněk (zásobování vodou, kanalizace, zásobování plynem); Pavel Dočekal / KOMP (elektroinstalace); Milan Zezula (doprava); Michal Obrtel (rozpočet)
Dodavatel: ORAK - stavební společnost s.r.o.
Address: Jiráskova, Slavkov u Brna, Czech Republic
Project:2008 - 2010
Completion:2009 - 2012
Area:206 m2
Built Up Area:333 m2
Site Area:1567 m2
Built Up Space:1334 m3


Nosným motivem domu, který se promítá do jeho umístění i technického řešení, je jasná geometrická forma ovlivněná tvarem pozemku a maximální propojení interiéru s exteriérem.


Urbanistické řešení
Parcela se nachází v severní okrajové části města, která dále přechází v chatovou oblast. Mírně svažitý pozemek na západní straně přiléhá k lesu, ze severu je ohraničen sousedním pozemkem, na jihovýchodní straně je vymezen komunikací, která ústí do ulice Jiráskovy. Lichoběžníkový tvar pozemku generoval základní geometrickou stopu domu. Ten je navržen na půdoryse pravoúhlého trojúhelníku, jehož nejdelší strana je orientována na jihovýchod, vyvýšena nad komunikací, kratší strany se obracejí do zahrady tvořené převážně vzrostlou zelení sadového charakteru. 

Architektonické řešení
Dům je navržen jako jednopodlažní, samostatně stojící. Vnitřní, volně plynoucí prostor je vymezen dvěma horizontálními rovinami definujícími různé terasy a lodžie, které umožňují maximální propojení interiéru s exteriérem. Dispozičně se jedná o dům 5+kk s komfortním zázemím, které představují dvě koupelny, šatny u jednotlivých ložnic, prádelna či prostorný sklad přístupný zevnitř i zvenčí. Pobytové místnosti jsou orientovány na jihovýchod, s výhledem na dominanty města – zámek a kostel.

Konstrukční a materiálové řešení
Objekt je založen na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z keramických bloků  tl. 450 mm, příčky z keramických příčkovek tl. 100 mm a 150 mm. Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové, překlady okenních otvorů jsou součástí železobetonových ztužujících věnců, které vynáší i převislou část střechy kryjící terasy. Střecha je rovná, ve spádu min 1%, s hydroizolačními vrstvami přitíženými kačírkem.
Podlahy v obytných místnostech jsou dřevěné vlysové, v prostorách hygienického zázemí z keramické dlažby, tepelnou izolaci tvoří 100 mm extrudovaného polystyrenu. Střešní plášť je izolován vrstvou minerální vaty v tloušťce 300 mm. Okna jsou vyrobena z dřevěných europrofilů v antracitové barvě, zasklená izolačním dvojsklem. Vnitřní omítky jsou štukové, vápenocementové, vnější omítky jsou navrženy vápenocementové, hladké, probarvené v dvojím odstínu šedi. Klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu. Oplocení pozemku je provedeno z poplastovaného pletiva, opěrné zídky z betonových tvárnic.
11 comments
add comment
Subject
Author
Date
inspirace?
kalinova
28.02.13 07:25
Asi náhoda... ?
Martin Kvita
28.02.13 02:39
re kalinova
rk
28.02.13 08:12
slabý
Honza K
28.02.13 08:54
Ano,
Winter
28.02.13 08:27
show all comments

more buildings from knesl kynčl architekti