Bytový dům Prostějov 03

Bytový dům Prostějov 03
Address: Žeranovská 14, Prostějov, Czech Republic
Investor:ONE V s.r.o.
Project:2013-16
Completion:2016-17
Area:1566 m2
Built Up Area:696 m2
Site Area:790 m2
Built Up Space:7260 m3


Autorský dozor: Martin Trčka
Dodavatel: POZEMSTAV Prostějov a.s.
Novostavba bytového domu se nachází v těsné blízkosti centra Prostějova, na jedné z historických cest – ulici Žeranovské.
Dům je navržen na půdorysu písmene L a je složen ze dvou částí: třípodlažní hmota s mírně zapuštěnou vstupní částí definuje uliční frontu, kolmá pětipodlažní hmota orientovaná do klidného vnitrobloku ustupuje od uliční čáry a odlehčuje tak celkové měřítko domu. Obě části jsou sjednoceny fasádou z cementovláknitých desek v dvojí barevnosti – přírodní a antracitová. Uliční fasáda je členěna horizontálními římsami a pravidelným rastrem oken, dvorní část je oživena rytmickou hrou velkoryse předsazených balkonů.
Dům byl původně koncipován jako bydlení pro seniory s 26 upravitelnými jednotkami. V průběhu výstavby však investor změnil náplň a dům byl realizován se 14 nájemními bytovými jednotkami o velikostech 2 + kk a 3 + kk, které jsou umístěny v 2. až 5. NP a jsou přístupné ze společné schodišťové haly s výtahem. Většina bytů je doplněna balkonem, střecha nad uliční částí domu slouží jako pobytová terasa náležející k bytu ve 4. NP. V přízemí jsou situovány dvě pronajímatelné obchodní jednotky s prosklenými výkladci směrem do ulice a zázemí domu. Nezastavěný prostor vnitrobloku je upraven pro parkování. V návrhu byl kladen důraz na řešení vstupních prostor, které jsou sice prostorově skromné, ale díky použití zrcadlového podhledu vzniká překvapivý optický klam inspirovaný vzpomínkou na pravidelné dětské výlety do Prahy a s nimi spojené návštěvy zrcadlového bludiště na Petříně.
V budoucnu se předpokládá rozšíření bytového domu na sousední parcelu, přičemž oba domy budou provozně i esteticky provázány.
knesl kynčl architekti
0 comments
add comment

more buildings from knesl kynčl architekti