Rodinný dům Medlánky 01

Rodinný dům Medlánky 01
Spolupráce:Filip Balcar (stavební část); Pavel Hladík, Hladík a Chalivopulos, s.r.o. (statika); Jitka Špondrová (požárně-bezpečnostní řešení); Dušan Variš (zdravotní tech- nika, vytápění); Pavel Dočekal, KOMP, s.r.o. (elektroinstalace); Michal Obrtel (rozpočet)
Dodavatel: ORAK - stavební společnost s.r.o.
Project:2008-10
Completion:2009-11
Area:234 m2
Built Up Area:194 m2
Site Area:778 m2
Built Up Space:1080 m3


Jednogenerační rodinný dům navržený v duchu skandinávské poetiky poskytuje velkorysý životní prostor soustředěný kolem vnitřního atria, velmi intimního a přesto otevřeného.

Urbanistické řešení
Mírně svažitá parcela s východní orientací se nachází na okraji bývalé zahrádkářské oblasti nad zámeckým parkem v lokalitě "Čtvrtky" v brněnských Medlánkách. Jedná se o koncovou parcelu, která je na jižní straně otevřena do polí, na východě je lemována místní komunikací, na severní a západní straně sousedí s pozemky samostatně stojících rodinných domů. Dům je situován ve spodní části pozemku u příjezdové komunikace, se vstupem a vjezdem od východu. V horní části parcely je umístěn venkovní bazén.

Architektonické řešení
Tvar domu a vnitřní uspořádaní jsou do značné míry ovlivněny charakterem pozemku a místem samotným. Rodinný dům založený na pravoúhlém půdoryse (13,5 x 19,5 m) využívá přirozený sklon terénu - směrem do ulice je navržen jako dvoupodlažní, do zahrady jednopodlažní. Jednotlivé místnosti jsou výškově odstupňovány a vytvářejí jakýsi prostorový "raumplan", kde jednotlivá podlaží se navzájem prolínají a prostory na sebe navazují. Tento princip se odráží i ve tvaru střechy - zčásti ploché, zčásti mírně sklonité. Vnitřní prostor je organizován kolem částečně krytého atria, které je na jižní straně vizuálně otevřeno do krajiny, vymezeno pouze linií hrubě opracovaných akátových kůlů vsazených do rámce obvodového zdiva.
Dům je dispozičně řešen jako 5 + kk s komfortním zázemím. Vstupní podlaží obsahuje garáž, technickou místnost a skladové prostory v úrovni ulice, nad nimi jsou umístěny soukromé místnosti - ložnice se šatnou, dětské pokoje a nezbytné hygienické zázemí. V prostřední úrovni, směrem do zahrady, se nachází společenské podlaží, které zahrnuje tradiční obytný prostor s kuchyní a jídelnou doplněný malou pracovnou a saunou. Hlavní obytný prostor je propojen s atriem, které je zčásti tvořeno krytou pobytovou terasou, zčásti zatravněno. Atrium je propojeno se zahradou a je zde rovněž samostatně přístupný malý sklad.

Konstrukční a materiálové řešení
Objekt je založen na betonových základových pasech v kombinaci s betonovou deskou. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic (tl. 300 mm), obvodové zdivo je doplněno kontaktním zateplovacím fasádním systémem. Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy z keramických příčkovek. Překlady nad dveřními a okenními otvory jsou keramické, v případě většího rozpětí železobetonové. Vodorovné nosné konstrukce stropů jsou železobetonové, střechy jsou provedeny jako jednoplášťové nevětrané, s klasickým pořadím vrstev a svrchní vrstvou z oblázků. Okna a vstupní dveře jsou dřevěné, z europrofilů, z vnější strany opláštěné hliníkem v barvě antracit. Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované. Fasáda domu je tvořena minerální omítkou, převážně bílou, pouze vstupní část je probarvena šedým pigmentem. Zpevněné plochy před domem jsou provedeny z pojížděné betonové dlažby v přírodním šedém odstínu.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Příjemný interiér
Klára Lukešová
17.10.13 10:27
nevyvážená barevnost
Dalibor Černý
19.10.13 11:09
show all comments

more buildings from knesl kynčl architekti