Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích

Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích
Investor:město Uherské Hradiště
Project:2007-08
Completion:2008, 2012-13
Area:197 m2


Spoluautor: Jan Tesárek (AD)
Spolupráce: restaurátorské práce – Veronika Medková (oltář), Tomáš Martinák (kamenné prvky), Jindřich Martinák (litinový kříž před kostelem), Libor Urbánek / Tabernákl, s. r. o. (dřevěné prvky); Miluše Pospíšilová (sanace zdiva); Nelly Komendová, Anna Grosová (SHP a dohled NPÚ)
Dodavatel: GRS, spol. s r. o. (1. etapa), HSK, spol. s r.o. (2. a 3. etapa)
Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích, pozdně renesanční památky s barokními formami, byla zaměřena na celkovou památkovou obnovu stavebního díla včetně úpravy a doplnění interiéru. Na počátku prací, v roce 2007, se objekt nacházel ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a obdobně nevyhovující byl i stav interiéru kostela. Vzhledem k finančním možnostem investora a časově náročným technologickým postupům trvaly práce na opravě kostela dlouhých pět let a byly rozděleny do tří etap. V rámci obnovy byly provedeny veškeré stavební úpravy od statického zajištění objektu a opatření proti vlhkosti přes kompletní výměnu instalací, oprav omítek, podlah a střešní krytiny až po osazení prvků restaurovaného i nového mobiliáře a umístění výtvarných děl. Pověstnou třešničkou na dortu se stala instalace původního barokního oltáře, jehož sochařskou výzdobu se podařilo v průběhu stavebních prací objevit na půdě místní fary a následně zrekonstruovat na základě jediné černobílé fotografie z roku 1939.
0 comments
add comment

more buildings from knesl kynčl architekti