Rodinný dům Kuřim 01

Rodinný dům Kuřim 01
Spolupráce:Jiří Janoušek / PROMED Brno, spol. s r. o. (prováděcí projekt); Pavel Hladík / Hladík a Chalivopulos, s. r. o. (statika); Jitka Špondrová (požárně-bezpečnostní řešení); Dušan Variš (ZTI, plynoinstalace); Josef Bahr, Ivona Burianová, Lenka Marková / KLIMAKOM, s. r. o. (topení, VZT); Stanislav Peňáz / KOMP, s. r. o. (elektroinstalace); Milan Zezula (doprava); Michal Obrtel (rozpočet)
Address: Pod horkou, Kuřim, Czech Republic
Project:2006-07
Completion:2008-09
Area:245 m2
Built Up Area:125 m2
Site Area:2055 m2
Built Up Space:978 m3


Třípodlažní cihelný hranol kolmo vetknutý do prudkého svahu s jihovýchodní orientací a krásným výhledem.

Urbanistické řešení
Stavební parcela se nachází v západní části obce Kuřim, na úpatí kopce Horka. Jihozápadní hrana je lemována místní komunikací, pozemek svažitě stoupá směrem k severovýchodu, kde končí lesem. Jihovýchodní a severozápadní hranice sousedí se zahradami se zástavbou samostatně stojících rodinných domů. Dům je situován ve spodní části pozemku u příjezdové komunikace, se vstupem ze severovýchodu.

Architektonické řešení
Jedná se o třípodlažní stavbu, základní půdorysné rozměry objektu jsou 16,5 x 8,4 m. Kompaktní hmota domu je v jednotlivých podlažích vyříznuta tak, aby výsledná forma vytvářela vhodné podmínky z hlediska provozu, osvětlení a orientace ke světovým stranám.
V suterénu se nachází dvoumístná garáž, úložné prostory a technické vybavení domu. První a druhé nadzemní podlaží jsou obytná, s vazbou na zahradu. První podlaží zaujímá otevřená společenská zóna - obytný prostor s kuchyní a nezbytným hygienickým zázemím, druhé podlaží představuje soukromou zónu s ložnicemi rodičů a dětí a pracovnou.
Na parcele je situován ještě zrekonstruovaný objekt původní chaty, který slouží jako příležitostné ubytování pro návštěvy.

Konstrukční a materiálové řešení
Dům v náročném terénu je založen plošně na systému vodostavebné bílé vany z monolitických železobetonových základových desek v tloušťce 250 mm. Nosné zdivo v místech kontaktu se zeminou je železobetonové, venkovní zdivo je provedeno jako sendvičová konstrukce z keramických bloků tl. 300 mm s izolací z minerálních vláken, vzduchovou mezerou a předsazenou stěnou z lícových cihel (Blauw Paars Antik). Překlady v nosném zdivu jsou buď keramické systémové, nebo monolitické železobetonové. Vnitřní dělící příčky jsou vyzděny z keramických příčkovek, se systémovými překlady. Stropní konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové desky tl. 250 mm s obrácenými průvlaky v místě nadpraží. Dům je zastřešen plochou střechou tvořenou železobetonovou monolitickou stropní deskou tloušťky 250 mm se spádovou vrstvou z pěnového polystyrénu a finální vrstvou z kačírku. Ve střeše nad koupelnou ve 2. NP je umístěn plochý otvíravý světlík. Vertikální komunikaci v obytných podlažích zajišťuje jednoramenné přímé schodiště s ocelovou konstrukcí a dřevěnými stupni, schodiště mezi 1. PP a 1. NP je provedeno jako železobetonová zalomená deska s nadbetonovanými stupni. Venkovní schodiště jsou provedena jako monolitická železobetonová zalomená deska obložená terrakotovou dlažbou, schodiště jsou jednoramenná, přímá. Veškeré výplně okenních otvorů jsou z hliníkových profilů se zasklením izolačním dvojsklem, hlavní vstupní dveře jsou dřevěné oplechované, interiérové dveře jsou dřevěné dýhované.
7 comments
add comment
Subject
Author
Date
pekny
pavlik.t
22.08.09 05:45
ok
interio
22.08.09 08:10
Pěkné...
Jiří Thiemel
24.08.09 10:17
Málo oken, moc sevřené
Dalibor Černý
27.08.09 03:45
pocvala
michal krejci
27.08.09 10:50
show all comments

more buildings from knesl kynčl architekti